Ana içeriğe atla

How to read .Net Resource Files all content

Once in a day, when I need to read all resx file contents and put all of them into database I tried to find resource with googling but I couldn't find any proper solution to read efficiently so I tried to create a method in a basic way of xml reading.

 To read all key and values from .net resource language map files. Following method can be used : 


 private static Dictionary<string, string> GetResourceFile(string languageCode)

        {

            Dictionary<string, string> langMap = new Dictionary<string, string>();

            string fileName = $"SharedResource.{languageCode}.resx";

            string fullPath = "D:\\projects\\projectName\\Resources\\" + fileName;

            XDocument xDoc = XDocument.Load(fullPath);

            foreach (XElement item in xDoc.Root.Elements("data"))

            {

                string key = item.Attribute("name").Value;

                string value = item.Element("value").Value;

                langMap.Add(key, value);

            }

            return langMap;

        }

 

(In my case, there are two resource files into Resources folder in root of project as SharedResource.en-US.resx and SharedResource.tr-TR.resx. to read one of them just pass input as en-US or tr-TR and get dictionary of key value map.)

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.