Ana içeriğe atla

.NET Core 3.0: Razor views değişikliklerinde uygulama tekrar derlenmeme problemi

 Normal şartlarda mvc  ortamında uygulama geliştirirken cshtml dosyalarında yaptığımız değişiklikler uygulama çalışır durumdayken sayfayı yenilediğimizde otomatik derlenip ekrana geliyordu sadece .cs dosyalarındaki işlemler için uygulamayı durdurup tekrar başlatmamız gerekiyordu.


Fakat .net core ile birilkte bu çalışmamaya başladı ve mvc core uygulaması geliştirirken view larımızda yaptığımız her değişiklikten sonra uygulamayı durdurup tekrar başlatmamız gerekiyor bu da geliştirme sırasında bir işkenceye dönüşüyor. 


Bu sorunu çözmek için bir nuget package yükleyerek startup.cs e aşağıdaki kodu eklememiz yeterli.

Sırası ile  : 

1. Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation nuget package ını indiriyoruz.

2. Startup.cs içerisine aşağıdaki gibi bir ekleme yapıyoruz ki bu kısım views değiştiğinde otomatik recompile işlemini yapacak kısım.

 services.AddControllersWithViews().AddRazorRuntimeCompilation();

yada 

 services.AddControllers().AddRazorRuntimeCompilation();


Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Sql Hatası : " The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator. "

bu sabah böyle bir hata ile karşılaştım ilk defa karşıma çıktı :) Mesela "SELECT * FROM urunler WHERE Aciklama = 'HP NOTEBOOK' " şeklinde bir arama yaptığımızı düşünelim.Eğer "Aciklama" ntext bir tanım ise veri tabanında bu sorgu şu hatayı veriyor : "The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator." Çözüm Basit :) arama işlemini "LIKE" ile yapıcaksınız :) Bu hatayı zaten kolayca çözüp giderebilirsiniz ama gördüğü her hatayı direk google a yazan arkadaşlar için bir kaynak olsun dedim :D Yeni Sorgu : SELECT * FROM urunler WHERE Aciklama LIKE 'HP NOTEBOOK' Umarım faydalı olmuştur.