Ana içeriğe atla

Asp.Net Core - Swagger Kurulumu

Asp.Net Core 3.0 ile swagger kullanımı için basitce aşağıdaki aşamaları takip etmemiz yeterli olacaktır.


1.Package Manager Console açalım.

2.Aşağıdaki komutu çalıştıralım :


Install-Package Swashbuckle.AspNetCore -Version 5.0.0-rc4

3. Startup.cs içerisinde gerekli configurasyonu aşağıdaki gibi ekleyelim.

 ConfigureServices metodu içerisine metodun başlangıcına aşağıdaki kodu ekleyelim:

            // Register the Swagger generator, defining 1 or more Swagger documents
            services.AddSwaggerGen(c =>
            {
                c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "My API", Version = "v1" });
            });


 Configure metodu içerisine yine metodun başlangıcına ekleyelim :

            // Enable middleware to serve generated Swagger as a JSON endpoint.
            app.UseSwagger();

            // Enable middleware to serve swagger-ui (HTML, JS, CSS, etc.),
            // specifying the Swagger JSON endpoint.
            app.UseSwaggerUI(c =>
            {
                c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "My API V1");
            });

3.İşlem tamamdır şimdi api projenizi başlatıp url in sonuna /swagger yazdığınızda swagger dökümantasyon sisteminiz açılacaktır.


Bu blogdaki popüler yayınlar

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

Logo (LOJECTS.exe ve LOBJECTS.dll) Register İşlemleri

LOBJECTS.dll register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : regsvr32 logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll yazıyoruz ve dll imizi register ediyoruz UNREGISTER İÇİN : regsvr32 -u logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll ile de unregister edebiliriz. LOBJECTS.exe register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -REGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi register ediyoruz. UNREGISTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -UNREGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi unregister ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur.