-->
 • Asp.Net Core - Swagger Kurulumu

  Asp.Net Core 3.0 ile swagger kullanımı için basitce aşağıdaki aşamaları takip etmemiz yeterli olacaktır.


  1.Package Manager Console açalım.

  2.Aşağıdaki komutu çalıştıralım :


  Install-Package Swashbuckle.AspNetCore -Version 5.0.0-rc4

  3. Startup.cs içerisinde gerekli configurasyonu aşağıdaki gibi ekleyelim.

   ConfigureServices metodu içerisine metodun başlangıcına aşağıdaki kodu ekleyelim:

              // Register the Swagger generator, defining 1 or more Swagger documents
              services.AddSwaggerGen(c =>
              {
                  c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "My API", Version = "v1" });
              });


   Configure metodu içerisine yine metodun başlangıcına ekleyelim :

              // Enable middleware to serve generated Swagger as a JSON endpoint.
              app.UseSwagger();

              // Enable middleware to serve swagger-ui (HTML, JS, CSS, etc.),
              // specifying the Swagger JSON endpoint.
              app.UseSwaggerUI(c =>
              {
                  c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "My API V1");
              });

  3.İşlem tamamdır şimdi api projenizi başlatıp url in sonuna /swagger yazdığınızda swagger dökümantasyon sisteminiz açılacaktır.


 • You might also like