Ana içeriğe atla

Asp.Net Core - Swagger Kurulumu

Asp.Net Core 3.0 ile swagger kullanımı için basitce aşağıdaki aşamaları takip etmemiz yeterli olacaktır.


1.Package Manager Console açalım.

2.Aşağıdaki komutu çalıştıralım :


Install-Package Swashbuckle.AspNetCore -Version 5.0.0-rc4

3. Startup.cs içerisinde gerekli configurasyonu aşağıdaki gibi ekleyelim.

 ConfigureServices metodu içerisine metodun başlangıcına aşağıdaki kodu ekleyelim:

            // Register the Swagger generator, defining 1 or more Swagger documents
            services.AddSwaggerGen(c =>
            {
                c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "My API", Version = "v1" });
            });


 Configure metodu içerisine yine metodun başlangıcına ekleyelim :

            // Enable middleware to serve generated Swagger as a JSON endpoint.
            app.UseSwagger();

            // Enable middleware to serve swagger-ui (HTML, JS, CSS, etc.),
            // specifying the Swagger JSON endpoint.
            app.UseSwaggerUI(c =>
            {
                c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "My API V1");
            });

3.İşlem tamamdır şimdi api projenizi başlatıp url in sonuna /swagger yazdığınızda swagger dökümantasyon sisteminiz açılacaktır.


Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.