Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Angular uygulama içinde birden fazla layout kullanımı

Angular uygulamamız içerisinde login/logout sayfalarında farklı layout, uygulama içinde farklı layout, hatta farklı bölümler için de birden fazla layout kullanmak isteyebiliriz. Bu durumlar için yapmamız gereken işlem her bir layout'umuz için farklı bir component oluşturmak ve Route dosyamızı aşağıdaki şekilde güncellememiz yeterlidir. Şimdi diyelim ki 2 adet layout kullanacağız. Layotlarımızdan biri sadece bir layout olsun adına BasicLayoutComponent , diğeri de genel olarak projemizde kullanacağımız bir layout olsun header footer bilgileri içersin. Bu layoutumuzun adına da PortalLayoutComponent diyelim. Layoutları da kullanan login ve index adında iki component oluşturalım. Componentleri aşağıdaki komut satırı ile oluşturabiliriz.  - ng generate component BasicLayout  - ng generate component PortalLayout  - ng generate component Index  - ng generate component Login Ardından app-routing.module.ts dosyamızı aşağıdaki şekilde düzenliyelim. app-routing.module.ts const

How to import bootstrap and jquery to our angular project

In order to import jquery and bootstrap frameworks to our angular project. we may use following command via commandline. Update angular cli  - npm install -g @angular/cli Import jquery and bootstrap  - npm install bootstrap jquery If the commands above gave you to permission you can open commandline as right click "Run as Administrator" on windows, add prefix "sudo " in mac After run commands, then the add paths of jquery and bootstrap as follows in to angular.json file which is located in root of project. "styles": [               "src/styles.css",               "node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"             ],             "scripts": [               "node_modules/jquery/dist/jquery.min.js",               "node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"             ] Addin info : When you run code above it will download the latest version of jquery and bootstrap fr

Asp.Net Web Api - Windows Authentication

Asp.Net Web Api projemize internal çalışacak bir güvenlik sistemi eklemek için Windows Authentication eklemek isteyebiliriz. Bunun için internette biraz nitelikli kaynak sıkıntısı çektiğim için ihtiyacı olanlara yardımcı olması açısından bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu işlem oldukça basit bir süreç. Sırası ile aşağıdaki aşamaları uygulamamız yeterli olacaktır. 1. web.config dosyasını açıp <system.web> in altına aşağıdaki ayarı ekliyoruz.   <authentication mode="Windows">     </authentication> 2. Windows Authentication özelliğini kullanmak istediğimiz api metodlarımızın üzerine [Authorize] annotation ununu eklememiz ilgili aip metodlarımızın Windows Authentication ile çalışması için yeterli. 3.Gelelim Http Client tarafında test edip çalıştırma işlemine. aşağıdaki kod bloğu ile api metodlarımızı çağırabilir ve windows auth bilgilerini HttpClientHandler ile sağlayabiliriz. var httpClient = new HttpClient(new HttpClientHandler()