Ana içeriğe atla

Angular Routing Problem on Linux Host

If your angular application working well on localhost then does not work on linux host when redirecting any of existing page with returning 404 error. It means that you have missing routing configuration for routing.

To provide right configuration on linux apache server just put following code to .htAccess file of your angular application root folder and check the the magic :)

.htaccess file content should be as following:
RewriteEngine On # If an existing asset or directory is requested go to it as it is RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -f [OR] RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}%{REQUEST_URI} -d RewriteRule ^ - [L]
# If the requested resource doesn't exist, use index.html RewriteRule ^ /index.html


On the otherhand, If you deployed your app to another servers check the following solutions :

IIS Server on windows host , following webconfig rule can be help you to solve your redirection problem

web.config file content should be as following;

 1. <system.webServer>
 2. <rewrite>
 3. <rules>
 4. <rule name="Angular Routes" stopProcessing="true">
 5. <match url=".*" />
 6. <conditions logicalGrouping="MatchAll">
 7. <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
 8. <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
 9. </conditions>
 10. <action type="Rewrite" url="/index.html" />
 11. </rule>
 12. </rules>
 13. </rewrite>
 14. </system.webServer>

For more information about this issue, just check the offical page from this link : https://angular.io/guide/deployment

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)