Ana içeriğe atla

Asp.Net Core Api - Swagger Kurulumu

Önceki yazılarımda Asp.Net Web Api Swagger kurulumundan bahsetmiştim. Şimdi sıra geldi .Net Core Api için swagger ı kolayca nasıl kurabiliriz ve apimizi dökümante edip kolayca testlerini gerçekleştirebiliriz kısmına.


Aşağıdaki adımları izleyerek .Net Core uygulamamıza swagger kurulumunu yapabiliriz.

1. Sırası ile ilgili menüyü izliyoruz ve Nuget Package Manager ı açıyoruz. Tools > NugetPackageManager > Manage Nuget Package Manager for Solution

2.Arama barına "Swashbuckle.AspNetCore" yazıp aratıyor ve ilk çıkan Nuget Package ı yüklüyoruz.

3. Yükleme tamamlandı şimdi sıra gerekli kodları Startup.cs dosyasına yerleştirip projemizde swagger ı çalışır hale getirme işleminde.

4. Startup.cs dosyamızı açıp aşağıda bold olarak belirtilen kısımlar kod dosyamıza ekleniyor.


       public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
        {
            //Swagger döküman tanımını yapıyoruz.
            services.AddSwaggerGen(c =>
            {
                c.SwaggerDoc("v1", new Microsoft.OpenApi.Models.OpenApiInfo { Title = "WebApplication1", Version = "v1" });
            });

            services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
        }


  // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
        public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
        {
            if (env.IsDevelopment())
            {
                app.UseDeveloperExceptionPage();
            }
            else
            {
                app.UseHsts();
            }

           //swagger kullanımı aktif ediliyor.
            app.UseSwagger();

           //swagger arayüz tanımı yapılıyor.
            app.UseSwaggerUI(c =>
            {
                c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "Web Uygulamamızın Adı");
            });

            app.UseHttpsRedirection();
            app.UseMvc();
        }

İlgili kod dosyamızı son hali aşağıdaki görseldeki gibi olacak.5. Artık projemiz swagger ile çalışmaya hazır. Projemizi çalıştırıyoruz ve localhost url mize /swagger yazıyoruz ve aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor. Artık swagger alt yapısını kullanarak api mizi geliştirmeye devam edebiliriz.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)