-->
 • Asp.Net Core Api - Swagger Kurulumu

  Önceki yazılarımda Asp.Net Web Api Swagger kurulumundan bahsetmiştim. Şimdi sıra geldi .Net Core Api için swagger ı kolayca nasıl kurabiliriz ve apimizi dökümante edip kolayca testlerini gerçekleştirebiliriz kısmına.


  Aşağıdaki adımları izleyerek .Net Core uygulamamıza swagger kurulumunu yapabiliriz.

  1. Sırası ile ilgili menüyü izliyoruz ve Nuget Package Manager ı açıyoruz. Tools > NugetPackageManager > Manage Nuget Package Manager for Solution

  2.Arama barına "Swashbuckle.AspNetCore" yazıp aratıyor ve ilk çıkan Nuget Package ı yüklüyoruz.

  3. Yükleme tamamlandı şimdi sıra gerekli kodları Startup.cs dosyasına yerleştirip projemizde swagger ı çalışır hale getirme işleminde.

  4. Startup.cs dosyamızı açıp aşağıda bold olarak belirtilen kısımlar kod dosyamıza ekleniyor.


         public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
          {
              //Swagger döküman tanımını yapıyoruz.
              services.AddSwaggerGen(c =>
              {
                  c.SwaggerDoc("v1", new Microsoft.OpenApi.Models.OpenApiInfo { Title = "WebApplication1", Version = "v1" });
              });

              services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
          }


    // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
          public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
          {
              if (env.IsDevelopment())
              {
                  app.UseDeveloperExceptionPage();
              }
              else
              {
                  app.UseHsts();
              }

             //swagger kullanımı aktif ediliyor.
              app.UseSwagger();

             //swagger arayüz tanımı yapılıyor.
              app.UseSwaggerUI(c =>
              {
                  c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "Web Uygulamamızın Adı");
              });

              app.UseHttpsRedirection();
              app.UseMvc();
          }

  İlgili kod dosyamızı son hali aşağıdaki görseldeki gibi olacak.  5. Artık projemiz swagger ile çalışmaya hazır. Projemizi çalıştırıyoruz ve localhost url mize /swagger yazıyoruz ve aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor. Artık swagger alt yapısını kullanarak api mizi geliştirmeye devam edebiliriz.

 • You might also like