24 Ocak 2019 Perşembe

Asp.Net Core Api - Swagger Kurulumu

Önceki yazılarımda Asp.Net Web Api Swagger kurulumundan bahsetmiştim. Şimdi sıra geldi .Net Core Api için swagger ı kolayca nasıl kurabiliriz ve apimizi dökümante edip kolayca testlerini gerçekleştirebiliriz kısmına.


Aşağıdaki adımları izleyerek .Net Core uygulamamıza swagger kurulumunu yapabiliriz.

1. Sırası ile ilgili menüyü izliyoruz ve Nuget Package Manager ı açıyoruz. Tools > NugetPackageManager > Manage Nuget Package Manager for Solution

2.Arama barına "Swashbuckle.AspNetCore" yazıp aratıyor ve ilk çıkan Nuget Package ı yüklüyoruz.

3. Yükleme tamamlandı şimdi sıra gerekli kodları Startup.cs dosyasına yerleştirip projemizde swagger ı çalışır hale getirme işleminde.

4. Startup.cs dosyamızı açıp aşağıda bold olarak belirtilen kısımlar kod dosyamıza ekleniyor.


       public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
        {
            //Swagger döküman tanımını yapıyoruz.
            services.AddSwaggerGen(c =>
            {
                c.SwaggerDoc("v1", new Microsoft.OpenApi.Models.OpenApiInfo { Title = "WebApplication1", Version = "v1" });
            });

            services.AddMvc().SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_1);
        }


  // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the HTTP request pipeline.
        public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
        {
            if (env.IsDevelopment())
            {
                app.UseDeveloperExceptionPage();
            }
            else
            {
                app.UseHsts();
            }

           //swagger kullanımı aktif ediliyor.
            app.UseSwagger();

           //swagger arayüz tanımı yapılıyor.
            app.UseSwaggerUI(c =>
            {
                c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "Web Uygulamamızın Adı");
            });

            app.UseHttpsRedirection();
            app.UseMvc();
        }

İlgili kod dosyamızı son hali aşağıdaki görseldeki gibi olacak.5. Artık projemiz swagger ile çalışmaya hazır. Projemizi çalıştırıyoruz ve localhost url mize /swagger yazıyoruz ve aşağıdaki gibi bir ekran karşımıza çıkıyor. Artık swagger alt yapısını kullanarak api mizi geliştirmeye devam edebiliriz.

17 Ocak 2019 Perşembe

How to determine computer disks are ssd or hdd ?

Today in my computer pc , I wonder that is my computer disks are ssd or not  ? Then just google it a while and learned that the following line of commands will show us disk partitions and disk types:

 - Open Windows PowerShell
 - run following command
Get-PhysicalDisk | select FriendlyName,BusType,MediaType
 - Then the following screen apeared;

 - According to informations above I have 2 partitions as 128 GB SSD and  hdd.