Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

.Net Core Entity Framework PostgreSql DB First

.Net Core projenizde db first ile PostgreSql veri tabanındaki tablolar için migration oluşturmak ve DB First ile çalışmak için Package Manager Console dan aşağıdaki komutu Standart Komut: Scaffold-DbContext "Host=serverHostIP;Database=veritabanıadi;Username=kullanıcıadınız;Password=sifreniz" Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL -OutputDir DataAccess -Context "TestContext" -DataAnnotations -force Yukarıdaki komut standart olarak startup project olarak seçilen solution içerisinde DataAccess dizini içerisinde tüm entity class larını oluşturacaktır. Eğer çok katmanlı mimari ile projelerimizi farklı class library ler olarak oluşturuyor ve o şekilde kullanıyor isek bu komuta ek olarak "-project ProjemizinAdı.DAL" gibi bir komutla çalıştırmamız gerekiyor. Örnek komut aşağıdaki gibi olmalı. "Host=serverHostIP;Database=veritabanıadi;Username=kullanıcıadınız;Password=sifreniz" Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL -OutputDir DataAccess -Context

Asp.Net Core Api - Swagger Kurulumu

Önceki yazılarımda Asp.Net Web Api Swagger kurulumundan bahsetmiştim. Şimdi sıra geldi .Net Core Api için swagger ı kolayca nasıl kurabiliriz ve apimizi dökümante edip kolayca testlerini gerçekleştirebiliriz kısmına. Aşağıdaki adımları izleyerek .Net Core uygulamamıza swagger kurulumunu yapabiliriz. 1. Sırası ile ilgili menüyü izliyoruz ve Nuget Package Manager ı açıyoruz. Tools > NugetPackageManager > Manage Nuget Package Manager for Solution 2.Arama barına "Swashbuckle.AspNetCore" yazıp aratıyor ve ilk çıkan Nuget Package ı yüklüyoruz. 3. Yükleme tamamlandı şimdi sıra gerekli kodları Startup.cs dosyasına yerleştirip projemizde swagger ı çalışır hale getirme işleminde. 4. Startup.cs dosyamızı açıp aşağıda bold olarak belirtilen kısımlar kod dosyamıza ekleniyor.        public void ConfigureServices(IServiceCollection services)         {             //Swagger döküman tanımını yapıyoruz.             services.AddSwaggerGen(c =>             {        

How to determine computer disks are ssd or hdd ?

Today in my computer pc , I wonder that is my computer disks are ssd or not  ? Then just google it a while and learned that the following line of commands will show us disk partitions and disk types:  - Open Windows PowerShell  - run following command Get - PhysicalDisk | select FriendlyName , BusType , MediaType  - Then the following screen apeared;  - According to informations above I have 2 partitions as 128 GB SSD and  hdd.