Ana içeriğe atla

Ionic Android Push Notification

Ionic push notifications are really easy to implement but if you couldn't find the best tutorial to use push notification yet it can't be easy at the first. Due to this reason I decide to prepare this small tutorial for ionic developers.

Lets start with easy steps.

Android Push Notification

 - Create Firebase account at here https://firebase.google.com/

 - After creating your firebase account click to "GO TO CONSOLE" button from right top corner of page. (you should redirect to https://console.firebase.google.com/ link.)

 - Click to "Create Project" button and enter dummy values to input. Just care about application package name while you fill the input, it should has same name with your project root directory config.xml file widget id value.

 - Then end of the creating new project wizard you should download google-services.json file to your project "projectName/platforms/android/app/" directory.

- click the settings in the top of left nav bar and go to 'Cloud Messaging'  menu.then copy your senderID to use following steps.

- then run the following commands in console


cd projectName
ionic cordova plugin add phonegap-plugin-push --variable SENDER_ID=yoursenderId

npm install --save @ionic-native/push


 - Then open component.ts file and add to following codes.

import { Push, PushObject, PushOptions } from '@ionic-native/push';

constructor(private push: Push) {

this.pushInit();

}

pushInit(){


const options: PushOptions = { android: {
senderID:'put your senderId here'
}, ios: { alert: 'true', badge: true, sound: 'false' } }; const pushObject: PushObject = this.push.init(options); pushObject.on('notification').subscribe((notification: any) => console.log('Received a notification', notification)); pushObject.on('registration').subscribe((registration: any) => console.log('Device registered', registration));
pushObject.on('error').subscribe(error => console.error('Error with Push plugin', error));


}


 - now when you start your application, you can get push message and regsiteredDeviceId values.

 - after that you can use 'Cloud Messaging' link from left nav menu and send push message to all users or deviceId spesific users.
Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.