-->
 • Swagger Controller include, exclude from document

  Asp.Net Web Api Swasbuckle eklentisini kullanırken eğer herhangi bir controller sınıfımız api de gösterilmesin ister isek aşağıdaki tanımlamayı yapmamız controller ımızı gizlemek için yeterlidir.

  [ApiExplorerSettings(IgnoreApi=true)]
  public class MyController : ApiController
  
  Böylece gizli bir metodumuz yada kullanılmasını istemediğimiz metodlarımızı saklamış oluruz.


  In English: 

  Asp.Net Swasbuckle  package lead controllers in metadata layer and we can lead include/exclude feature via [ApiExplorerSettings] annotation as following peace of code in our controller;

  [ApiExplorerSettings(IgnoreApi=true)]
  public class MyController : ApiController
  

 • You might also like