Ana içeriğe atla

Devexpress using with Angular2+

After tousands of code in Asp.Net projects with DevExpress. When the time is coming for angular 2+ front-end applications, we are ready to go for it.

Couse of that devexpress now supporting angular 2+ for current features like jquery, asp.net, etc. In order to discover and get some experience about dev express with angular. Lets start to visit https://js.devexpress.com/Overview/DataGrid/ page and click "See Demo" options and check them with "Angular" source code tab.

To Start development with angular in real life we need to figure out someting such as download nodejs, gulp, etc.

If you want to follow official steps and get more knowledge instead of faster startup, let visit https://github.com/DevExpress/devextreme-angular/blob/master/README.md


My Steps to test angular2+ with Dev Express

1- Download node.js in offical angular page:   https://nodejs.org/en/download/

2- download angular via node console with typing following command in command line


npm install -g @angular/cli

3-Creating new angular project which is calling test-project

 ng new test-project
cd test-project

4-To build and run project with dev express, we need to install gulp with following command
npm install --global gulp-cli

5- lets install dev express npm module

npm install --save devextreme devextreme-angular

6- Now we are ready to use any of dev express component.
To say hello world. lets add a dev express button.

 - add to dev express button into app.component.html

<dx-button text="Press me" (onClick)="helloWorld()"></dx-button>

 - add to following function into app.component.ts

helloWorld() {
    alert('Hello world!');
  }

 - define dev express button into app.module.ts as an import item.

import { DxServerTransferStateModule } from 'devextreme-angular';

@NgModule({
  ...
  imports: [
    ...
    DxServerTransferStateModule,
    ...
  ]
})
export class AppModule {}


- time to run :)
ng serve --open
Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)