30 Nisan 2018 Pazartesi

Load Git Repository to Online Repository

while uploading local git repository to online private git repository you can use the following way;


cd /projectFilePath
git init
git remote add origin https://your .git repo url
git add .
git commit -m "initial commit"
git push origin masterionic cordova resources issue

When you come to resource command operation which is help you to provide all versions for android and ios icon and splash images. You may get an exception as following;


ionic cordova resources android --no-timeout
Collecting resource configuration and source images - done!
Filtering out image resources that do not need regeneration - done!
Uploading source images to prepare for transformations - failed!
HTTP Error 400: POST https://res.ionic.io/api/v1/upload

{"Error":"unable to read uploaded image","Width":0,"Height":0,"Type":"png","Vector":false}


to solve this problem you just need to use following web site and try to compress your images then try it again, its going to work like a charm :)


website:  https://tinypng.com/


Try to use resources command for ios and android as following;

ios resources command :


ionic cordova resources ios --no-timeoutandroid resources command :


ionic cordova resources android --no-timeout
ionic3 facebook plugin build issue

While debugging your application with new facebook plugin  in ionic3(android platform) and you may get an exception. Its mostly deal with facebook version and cordova version dependency inconsistency.

To solve this problem, you just need to follow these steps

 - remove facebook exist plugin and all the related files in your app folder.


cordova plugin rm cordova-plugin-facebook4

 - remove and re-add android plugin


cordova platform rm android && cordova platform add android

 - Add your facebook plugin with the following command


cordova plugin add https://github.com/amritk/cordova-plugin-facebook4 --save --variable APP_ID="your facebook app ID" --variable APP_NAME="Your facebook App Name"


thats all. If you have any question about this issues please feel free the left comment to this post.

17 Nisan 2018 Salı

asp.net mvc ve web api csc.exe not found hatası

Asp.Net MVC ve Web Api projelerinde roslyn/csc.exe dosyası bulunamadı hatası alabiliriz. Bu sorunun kökten çözümü için roslyn eklentisini projemizden kaldırabiliriz.


Bu işlem için sırası ile aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterlidir.
 - Projemize sağ tuş tıklayıp "Manage Nuget Packages..." seçeneğini seçiyoruz.
 - "Browse" sekmesinden "Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform" eklentisini aratıyoruz.
 - İlgili eklenti projemize ekli olduğu için sağ kısımdan "UnInstall" seçeneğini seçiyoruz ve ilgili eklentiyi kaldırıyoruz.

Projemizi tekrar publish ettiğimizde "roslyn" klasörü artık projemizde olmayacak ve problem çözülmüş olacak.

16 Nisan 2018 Pazartesi

Web Sitesine Ait SMTP Host Bilgilerine Erişmek

Mail yönlendirme, yazılım üzerinden mail gönderimi, yada mail problemlerini inceleme gibi konular üzerinde çalışırken bazen ilgili websitesinin aktif çalışan smtp host bilgilerini kontrol etmek isteyebiliriz.

Bu işlemler için sırası ile aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterlidir.

Windows için :
 - Başlat -> Çalıştır (cmd.exe)
 - nslookup yazıp enter a basıyoruz.
 - Ardından set type=MX yazıp enter a basıyoruz.
 - domain adımızı yazıyoruz örnek : google.com

Bu işlemler sonrasında sunucu IP, smtp IP, smtp host bilgilerine detaylı ulaşabiliyoruz.

Linux , Macbook Terminal :

 - Terminal i açıyoruz.
 - dig google.com MX yazıp enter a basmamız yeterlidir. (google.com yerine site adımızı yazıyoruz:)

Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır.5 Nisan 2018 Perşembe

ionic 3 facebook app connect - Plugin not installed

ionic 3 de facebook app connect ile ilgileniyor ve uygulamanızı browser yada ionic dev app uygulamasından test etmeye çalışıyorsanız muhtemelen plugin_not_installed hatası alıyorsunuzdur.

Öncelikle projenize gerekli komponentleri yükledi ve facebook app oluşturup bağlantıları yaptı iseniz ve facebook connect çalışmıyor ise yapmanız gereken işlem test işlemini android studio yada xcode ile telefonunuzu usb den bağlayıp telefonda test yapmanız gerekiyor.

Telefonda usb ile bağlayıp xcode yada android studio üzerinden test yapmadığınz sürece ilgili native kütüphane yüklenmedi hatasını almaya devam ediyor olacaksınız.

3 Nisan 2018 Salı

Asp.Net Web API Help Page ve Help Page Simple Test Eklentisi

Asp.Net Web Api - Help Page Sayfası Ekleme

Asp.Net Web API projelerimizde genellikle geliştirdiğimiz api parametre, link ve diğer detayları hakkında dökümantasyon yapmamız gerekir. Bu dökümantasyonu rest api endpoint lerini kullanacak departman, yada kişilere ieltiriz.

Bizi bu dökümantasyon zahmetinden kurtarmak için microsoft otomatik olarak yazdığımız apilerin dökümantasyonunu yapan bir "help page" alt yapısı geliştirmiş. İlgili alt yapıyı kullanarak web api dökümantasyonu sağlamak için sırası ile aşağıdaki işlemleri yapmamız yeterlidir.

Aşamalar

1.Visual Studio da projemizi açıyoruz.
2.Visual Studio "Tool" menüsünden NuGet Package Manager -> Package Manager Console u açıyoruz.
3.Bu alt kısımda açılan console ekranında aşağıdaki komutu yazıp enter a basıyoruz.

C# Projesi için  :

Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.HelpPage


Visual Basic Projesi için :

Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi.HelpPage.VB

4. İşlem tamamlandığında Visual Studio Solution 'da root dizinde "Areas/HelpPage" dizini oluşmuş olacak. Bunun anlamı yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı demek oluyor.

5. Son olarak projenizde Asp.Net MVC alt yapısı da kullanmıyor iseniz Global.asax dosyanıza aşağıdaki kodu eklemeniz gerekiyor.


Eklenecek Kod :

protected void Application_Start() {

AreaRegistration.RegisterAllAreas();

 }

Not : Muhtemelen Application_Start metodu vardır Global.asax dosyanızda sadece içindeki kısmı eklemeniz yeterlidir.


Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.


Yukarıdaki görselde ben sadece login ve register apileri eklemiştim ilgili apileri görebiliyoruz. Üzerlerine tıkladığımızda api parametre ve açıklamalarını da görebiliriz.


Asp.Net Web Api - Help Page Simple Test Eklentisi Ekleme

Test Client Eklentisini Yükleyelim

Asp.Net Web Api projemiz üzerinde sağ tuş tıklayarak , "Manage Nuget Packages" seçeneğini seçiyor ve artından "WebApiTestClient" kelimesini aratıyoruz. Çıkan ekrandan "Web Api Test Client" eklentisini yüklüyoruz. İlgili ekran aşağıdaki gibi olmalıdır.
İlgili eklentiyi ekledikten sonra aşağıdaki dosyalar projemize yüklenmiş olacak; 
 - Scripts\WebApiTestClient.js
 - Areas\HelpPage\TestClient.css
 - Areas\HelpPage\Views\Help\DisplayTemplates\TestClientDialogs.cshtml
 - Areas\HelpPage\Views\Help\DisplayTemplates\TestClientReferences.cshtml


Test Client Eklentisini Web Api Help Page Alt Yapısına Ekleyelim

Areas\HelpPage\Views\Help/Api.cshtml dosyasını açıyor ve aşağıdaki iki parça kodu aşağıdaki resimdeki görüldüğü gibi ekliyoruz. (Resimdeki seçili kısım gibi en alta ekleme yapılmalı)

 - @Html.DisplayForModel("TestClientDialogs")
 - @Html.DisplayForModel("TestClientReferences")

Eklenecek Kod :

@Html.DisplayForModel("TestClientDialogs")

@section Scripts{
<link type="text/css" href="~/Areas/HelpPage/HelpPage.css" />
@Html.DisplayForModel("TestClientReferences")
 }


Bu ekleme sonrasında artık tüm web api metodlarımızın detay sayfalarında test butonu çıkacak ve api metodlarımızı rahatca test edebileceğiz. Son ekran aşağıdaki gibi olacaktır.