-->
 • Sql Log Dosyası Boyutu Düşürme

  Zamanla özellikle sık veri işleme yaptığımız veri tabanlarımızda log dosyaları oldukça büyük boyutlar kaplayabilir.Bu boyutları düşürmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilir basit bir şekilde sql log dosyamızın boyutunu gb lardan , mb lara düşürebiliriz.

  USE VeriTabanıAdı
  select name,recovery_model_desc from sys.databases
  ALTER DATABASE VeriTabanıAdı SET RECOVERY simple
  DBCC SHRINKFILE (VeriTabanıAdı_Log , 1)
 • You might also like