Ana içeriğe atla

Google URL Shortener Kullanımı

URL kısaltma son zamanlarda biraz sık kullanılan bir özellik olmaya başladı.Biz de yurt dışında hizmet verdiğimiz bir firmada böyle bir implementasyon yapmaya karar verdik.Öncelikle bit.ly apileri kullanmaya başladık.Ama bu tarafta bazı sorunlar çıktı, çünkü bit.ly bizim kayıt ettiğimiz url leri kayıt etmeden önce bir request gönderiyor ve 1 kez kullanıyor.

İşte tamda burda bir sorun ortaya çıktı, biz url bilgilerini aktivasyon linkleride kullanıyoruz ve bit.ly bu url lere request attığında aktivasyonu kendisi yapıyor ve sorunumuzu çözmüyordu.
Sonrasında google url shortener ile ilgili birkaç test yaptıktan sonra çok temiz güzel çalışan bir apisi olduğunu gördüm ve implemente etmeye karar verdim.


Nasıl başlarız.

 - Öncelikle sistemin çalışması hakkında detaylı bilgi edinmek için https://developers.google.com/url-shortener/linkini ziyaret edebilirsiniz.

 - Ardından google developer hesabı oluşturup api credential üretmeniz gerekiyor.

 - Api kodumuzu temin ettikten sonra , küçük bir kaç request ile url shortener ı kullanabiliyoruz.

Aşağıdaki gibi bir metod ile url shortener apiyi rahatca kullanabiliyoruz.        public string URLShortenerRequest(string URLtoShorten)
        {
            string shortUrl = string.Empty;

            string apiKey = "googledan alınan api key buraya gelecek";
            string urlAuth = "https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key=" + apiKey;
            var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlAuth);
            httpWebRequest.ContentType = "application/json";
            httpWebRequest.Method = "POST";

            using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
            {
                string json = "{\"longUrl\":\"" + URLtoShorten + "\"}";
                streamWriter.Write(json);
            }//End Using

            var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
            using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
            {
                shortUrl = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(streamReader.ReadToEnd()).id;
            }//End Using

            return shortUrl;
         }

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)