-->
 • Google URL Shortener Kullanımı

  URL kısaltma son zamanlarda biraz sık kullanılan bir özellik olmaya başladı.Biz de yurt dışında hizmet verdiğimiz bir firmada böyle bir implementasyon yapmaya karar verdik.Öncelikle bit.ly apileri kullanmaya başladık.Ama bu tarafta bazı sorunlar çıktı, çünkü bit.ly bizim kayıt ettiğimiz url leri kayıt etmeden önce bir request gönderiyor ve 1 kez kullanıyor.

  İşte tamda burda bir sorun ortaya çıktı, biz url bilgilerini aktivasyon linkleride kullanıyoruz ve bit.ly bu url lere request attığında aktivasyonu kendisi yapıyor ve sorunumuzu çözmüyordu.
  Sonrasında google url shortener ile ilgili birkaç test yaptıktan sonra çok temiz güzel çalışan bir apisi olduğunu gördüm ve implemente etmeye karar verdim.


  Nasıl başlarız.

   - Öncelikle sistemin çalışması hakkında detaylı bilgi edinmek için https://developers.google.com/url-shortener/linkini ziyaret edebilirsiniz.

   - Ardından google developer hesabı oluşturup api credential üretmeniz gerekiyor.

   - Api kodumuzu temin ettikten sonra , küçük bir kaç request ile url shortener ı kullanabiliyoruz.

  Aşağıdaki gibi bir metod ile url shortener apiyi rahatca kullanabiliyoruz.          public string URLShortenerRequest(string URLtoShorten)
          {
              string shortUrl = string.Empty;

              string apiKey = "googledan alınan api key buraya gelecek";
              string urlAuth = "https://www.googleapis.com/urlshortener/v1/url?key=" + apiKey;
              var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(urlAuth);
              httpWebRequest.ContentType = "application/json";
              httpWebRequest.Method = "POST";

              using (var streamWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream()))
              {
                  string json = "{\"longUrl\":\"" + URLtoShorten + "\"}";
                  streamWriter.Write(json);
              }//End Using

              var httpResponse = (HttpWebResponse)httpWebRequest.GetResponse();
              using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
              {
                  shortUrl = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(streamReader.ReadToEnd()).id;
              }//End Using

              return shortUrl;
           }
 • You might also like