Ana içeriğe atla

Asp.Net MVC Custom Authorization ile Üyelik Sistemi Yönetimi

Önceden Asp.Net tarafında System.Web.UI gibi bir sınıfıtan türeyen alan base bir sınıf oluşturup authorization olaylarını burada yapıyorduk.Hangi sınıflar için login gerekiyor ise de bu sınıfları bu base sınıfımızdan türetiyor ve örneğin Asp.Net Page Life Cycle daki  'Page_Initialize' event ın da bu base sınıf içerisnde kullanıcı oturum açmış ise devam et, açmamış ise login sayfasına yönlendir diyebiliyorduk.

Asp.net MVC de bu işlemler bizim için biraz daha kolay bir hale geldi, MVC yapısındaki ilgili view ımızın action metodunda view ı görüntülemek için işlem izni gerekiyor mu gerekmiyor mu kontrol etmek için metodlarımızın üzerine sadece  [TestAuthorize] şeklinde bir işaretleme yaparak o view ı kullanan kişinin login olup olmadığına bakabiliyor , üye olmadı ise login e yönlendirebiliyor yada uygulamamızın mantığı neyse ona göre işlem yapabiliyoruz.


Şimdi bakalım bunu nasıl yapabiliyoruz.

Örnek olarak aşağıdaki yapıya sahip basit bit uygulamamız olduğunu düşünelim

Controllerlarımız aşağıdaki gibi olsun.
/Home
/Login

View Klasörümüz içerisinde de aşağıdaki gibi view larımız olsun.

/Home/Index.cshtml-> üye girişi yapılmasını gerektiren uygulamamızın ana sayfası

/Login/Index.cshtml-> üye girişi yapılan sayfamız.HomeControler.cs Dosyamız    public class HomeController : Controller
    {

     
        //
        // GET: /Home/
         [TestAuthorize]/*Burada TestAuthorize adında bir custom authorization nesnemiz olduğundan ve metod çalışmadan önce bu kontrolün çalışacağından metodumuzu haberdar ediyoruz*/
        public ActionResult Index(string login)
        {
                    return View();

        }//End Metod

}//End Class
LoginControler.cs Dosyamız    public class LoginController : Controller
    {
        //
        // GET: /Login/Index
     
        public ActionResult Index()
        {
                    return View();

        }//End Metod        //
        // POST: /Login/
       [HttpPost]
        public ActionResult Login(string email,string password)
        {

                    //LOGİN olacak kodumuzu yazıyoruz

                    return RedirectToAction("Index","Home");/*üye girişi yapıldıktan sonraki sayfaya yönlendirme yapıyoruz.*/

        }//End Metod


}//End Class

Buraya kadar basit anlamda bir uygulama ifade etmiş olduk.Şimdi bakalım bu [TestAuthorize] kısmı için ne yapacağız.


Öncelikle AuthorizeAttribute nesnesinden türeyen "TestAuthorize" classımızı oluşturuyoruz.Ve 2 adet metodunu override ediyoruz.Bir tanesi kullanıcı oturum izni olmaz ise yönlendirme yapılacak metodumuz (HandleUnauthorizedRequest) diğeri ise bizim "[TestAuthorize]" kontrolümüzün yapıldığı bir metod çağrıldığında (AuthorizeCore) kullanılacak olan metodlarımız.    public class TestAuthorize: AuthorizeAttribute
    {

         /*Eğer AuthorizeCore metodu false döndürülür ise bu metod tetikleniyor.Ve login sayfasına yönlendirme yapıyoruz.*/
        protected override void HandleUnauthorizedRequest(AuthorizationContext filterContext)
        {
            base.HandleUnauthorizedRequest(filterContext);
            filterContext.Result = new RedirectResult("/Login/Index");
        }//end override method

         /*[TestAuthorize] kullanılan bir metod çağrıldığında önce bu metodumuz tetikleniyor ve oturum kontrolünü yapıp, üye girişi başarı ile yapıldı ise true, yapılamadı ise false döndürüyoruz.*/
        protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext)
        {
            if(HttpContext.Current.User.Identity.IsAuthenticated == true)
                   return true;
            else
                  return false;
        }//end override method

    }//End classBu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

Sql Hatası : " The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator. "

bu sabah böyle bir hata ile karşılaştım ilk defa karşıma çıktı :) Mesela "SELECT * FROM urunler WHERE Aciklama = 'HP NOTEBOOK' " şeklinde bir arama yaptığımızı düşünelim.Eğer "Aciklama" ntext bir tanım ise veri tabanında bu sorgu şu hatayı veriyor : "The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator." Çözüm Basit :) arama işlemini "LIKE" ile yapıcaksınız :) Bu hatayı zaten kolayca çözüp giderebilirsiniz ama gördüğü her hatayı direk google a yazan arkadaşlar için bir kaynak olsun dedim :D Yeni Sorgu : SELECT * FROM urunler WHERE Aciklama LIKE 'HP NOTEBOOK' Umarım faydalı olmuştur.

Logo (LOJECTS.exe ve LOBJECTS.dll) Register İşlemleri

LOBJECTS.dll register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : regsvr32 logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll yazıyoruz ve dll imizi register ediyoruz UNREGISTER İÇİN : regsvr32 -u logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll ile de unregister edebiliriz. LOBJECTS.exe register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -REGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi register ediyoruz. UNREGISTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -UNREGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi unregister ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur.