-->
 • JSON ile Değer Döndüren Web Servis e HTTP Post Talebi

  Bu sıralar çokca karşılaştığım bir süreci bloğumda da paylaşmak istedim.

  .Net dışındaki dillerde web servis hazırlandığında genelde dönüş değeri olarak bu aralar popüler olan JSON ile değer döndürülüyor.Siz de bu web servise HTTP Post yöntemi ile C# üzerinden erişip işlem yapıyorsunuz.


  Aşağıda ki metodu bir servise talep gönderip JSON olarak gelen dönüşü Generic Type dönüşümü ile istediğiniz tür de class veri tipine çevirme işlemi yaparak object oriented olarak projeniz de çalışabilirsiniz.

  Not : Bu metodu kullanabilmeniz için http://www.newtonsoft.com/json adresindeki Newton json dll ini indirmeniz ve .Net projenize referans olarak eklemeniz gerekmektedir.Bu nesne json tipini bir class türüne, class türünden bir datanızı json türüne çevirimde kullanmanızda size yardımcı olacaktır.         /// <summary>
          /// It provide that sent http post request and convert json response to entity tpye of T
          /// </summary>
          /// <typeparam name="T">Response Type For JSON Response</typeparam>
          /// <param name="postURL">HTTP Post URL</param>
          /// <param name="postData">HTTP Post Request Data type of string with seperate & character for ex : "username=test_user&password=1451"</param>
          /// <returns>return http post response with type of T</returns>
      private T SendHttpPost<T>(string postURL, string postData)
          {

              // Create a request using a URL that can receive a post.
              WebRequest request = WebRequest.Create(postURL);

              // Set the Method property of the request to POST.
              request.Method = "POST";

              // Create POST data and convert it to a byte array.
              byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);

              // Set the ContentType property of the WebRequest.
              request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
              // Set the ContentLength property of the WebRequest.
              request.ContentLength = byteArray.Length;

              // Get the request stream.
              Stream dataStream = request.GetRequestStream();
              // Write the data to the request stream.
              dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

              // Close the Stream object.
              dataStream.Close();


              // Get the response.
              WebResponse response = request.GetResponse();
              // Display the status.
              Console.WriteLine(((HttpWebResponse)response).StatusDescription);
              // Get the stream containing content returned by the server.
              dataStream = response.GetResponseStream();
              // Open the stream using a StreamReader for easy access.
              StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
              // Read the content.
              string autResponseJsonString = reader.ReadToEnd();


              /*set variable to return type to getting http response which converted with NewtonJson Object DeserializeObject method*/
              T reponseData = JsonConvert.DeserializeObject<T>(autResponseJsonString);


              // Clean up the streams.
              reader.Close();
              dataStream.Close();
              response.Close();

              return reponseData;

          }//End Method • You might also like