Ana içeriğe atla

Gitti Gidiyor API ile Kategori Hiyerarşisini Çekmek

Bu yazımda gitti gidiyor api leri ile kategori verilerini nasıl çekeriz ve gitti gidiyorun algoritması ile bu aldığımız kategori verileri ile nasıl bir kategori hiyerarşisi oluşturabilirz bundan bahsediyor olacağım.

Öncelikle servisleri kullanabilmeniz için dev.gittigidiyor.com üzerinden api bilgilerine sahip olmanız gerekiyor.

Kategorileri Getirme
1.BasicAuthentication işlemi : Bu işlem api bilgileriniz ile servisleri çağırmadan önce yapmanız gereken bir authentication işlemidir.Buradaki veriler gitti gidiyor geliştirici hesabınızda tanımladığınız bilgilerdir.

Aşağıdaki gibi bir metod oluşturarak bu işlemi yapabiliriz.

 public void SetBasicAuthentication(string apiKey, string secretKey, string roleName, string rolePass)
        {          
            /*create authentication*/
            AuthConfig config = new AuthConfig();
            config.ApiKey = apiKey;
            config.SecretKey = secretKey;
            config.RoleName = roleName;
            config.RolePass = rolePass;

            ConfigurationManager.setAuthParameters(config);

        }//End Method


2.Kategori Verilerini Getirme : Gitti gidiyor üzerindeki tüm kategorileri getirme işlemi.Normal şartlarda kategorileri getirmek için tek bir metod kullanmak yetmiyor.Fakat sayfalama tekniği kullanarak bu verileri sayfa sayfa 100 er adet çekebiliyoruz.

Ben bu örneğimde kendim bir class oluşturup bu class üzerinden gidiyor olacağım.Adımlarımız şu şekilde olacak.
1-Hiyerarşik olarak kategori verilerinin tutulacağı bir class oluşturma.
2-Gitti Gidiyor api leri ile tüm kategorileri çekme
3-Alınan kategori verilerinin hiyerarşik olarak düzenlenmesi.


/*1-Hiyerarşik olarak kategori verilerinin tutulacağı bir class oluşturma.*/

public partial class Integration_Category
{
private string ParentID { get; set; };

private string CategoryID { get; set; };

private string CategoryName { get; set; };

private string CategoryPath { get; set; };

private bool IsEnabled { get; set; };
        }//End Class/*2-Gitti Gidiyor api leri ile tüm kategorileri çekme*/
public List<Integration_Category> GetGittiGidiyorCategories()
        {

            List<Integration_Category> listOfCategories = new List<Integration_Category>();

            /*set properties definitions*/
            bool getDetail = true;
            bool getSubCatDetail = true;
            string lang = "tr";

            int pageSize = 100;
            int pageCount = 1;
            int currentPageCount = 0;
            do
            {

                GittiGidiyor.Category.categoryServiceResponse catList = categoryService.getCategories((currentPageCount * pageSize),
                                                                                               pageSize,
                                                                                               getDetail,
                                                                                               getSubCatDetail,
                                                                                               true, lang);
                if (catList == null)
                    break;

                if (catList.categories == null)
                    break;

                foreach (categoryType category in catList.categories)
                {
                    Integration_Category currentCat = new Integration_Category()
                     { CategoryID = category.categoryCode,
                       CategoryName = category.categoryName,
                       ParentID = ""
                 };
                    listOfCategories.Add(currentCat);
             
                }//End Foreach

                /*pageCount is setted at first loop*/
                if (pageCount == 1)
                {
                    pageCount = (int)Math.Ceiling(catList.categoryCount / 100M);
                }
                currentPageCount++;
            } while (currentPageCount != pageCount);

            /*Kategoria ağacının getirileceği aşağıda yer alan metod*/
            listOfCategories = this.GetCategoryTree(listOfCategories);

            return listOfCategories;

        }//End Method
/*3-Alınan kategori verilerinin hiyerarşik olarak düzenlenmesi.*/
 private List<Integration_Category> GetCategoryTree(List<Integration_Category> tempCategoryList)
        {
            List<Integration_Category> listOfCategory = new List<Integration_Category>();
            foreach (Integration_Category parentCat in tempCategoryList.Where(c => c.CategoryID.Length == 1))
            {
                parentCat.ParentID = null;
                parentCat.IntegrationType = GittiGidiyorSetting.IntegrationType;
                parentCat.IsEnabled = true;
                parentCat.CategoryPath = parentCat.CategoryName;
                listOfCategory.Add(parentCat);
                int level = 1;
                listOfCategory.AddRange(this.GetSubCategoryList(tempCategoryList, parentCat.CategoryPath, parentCat.CategoryID, level + 1));

            }//End Foreach

            return listOfCategory;

        }//End Method

/*alt kategorileri getiren recursive method*/
 private List<Integration_Category> GetSubCategoryList(
                                                           List<Integration_Category> tempCategoryList,
                                                           string categoryPath,
                                                            string parentCategoryCode,
                                                           int level)
        {
            List<Integration_Category> listOfSubCategory = new List<Integration_Category>();

            foreach (Integration_Category subCat in tempCategoryList.Where(c => c.CategoryID.StartsWith(parentCategoryCode) && c.CategoryID.Length == level))
            {
                subCat.IntegrationType = GittiGidiyorSetting.IntegrationType;
                subCat.IsEnabled = true;
                subCat.ParentID = parentCategoryCode;
                subCat.CategoryPath = categoryPath + " / " + subCat.CategoryName;
                listOfSubCategory.Add(subCat);
                listOfSubCategory.AddRange(this.GetSubCategoryList(tempCategoryList, subCat.CategoryPath, subCat.CategoryID, level + 1));

            }//End Foreach

            return listOfSubCategory;

        }//End Method
Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)