Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Mart, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

.Net C# Object Serialization ve Deserialization

Zaman zaman çektiğimiz verilerin xml olarak alınması gerekebilir.Bu durumda yazılımcıların genelde ihtiyacı olan bu işlemi pratik bir şekilde yapabiliriz.Bu işlemi xml yayınlama, nesne listesi olarak aldığımız verilerin xml olarak incelenmesi, vb. gibi süreçleri için kullanabiliriz. 1.Bir nesneyi yada nesne listesini xml dosyası olarak serialize etme işlemi için kullanabileceğimiz metod :  public bool SerializeObject<T>(T dataList, string filePath)         {             bool isSuccess = true;             try             {                 string requestString = string.Empty;                 XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(dataList.GetType());                 using (StringWriter writer = new StringWriter())                 {                     xmlSerializer.Serialize(writer, dataList);                     requestString = writer.ToString();                 }//End Using                 File.WriteAllText(filePath);             }             catch (

Gitti Gidiyor API ile Kategori Hiyerarşisini Çekmek

Bu yazımda gitti gidiyor api leri ile kategori verilerini nasıl çekeriz ve gitti gidiyorun algoritması ile bu aldığımız kategori verileri ile nasıl bir kategori hiyerarşisi oluşturabilirz bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle servisleri kullanabilmeniz için dev.gittigidiyor.com üzerinden api bilgilerine sahip olmanız gerekiyor. Kategorileri Getirme 1.BasicAuthentication işlemi : Bu işlem api bilgileriniz ile servisleri çağırmadan önce yapmanız gereken bir authentication işlemidir.Buradaki veriler gitti gidiyor geliştirici hesabınızda tanımladığınız bilgilerdir. Aşağıdaki gibi bir metod oluşturarak bu işlemi yapabiliriz.  public void SetBasicAuthentication(string apiKey, string secretKey, string roleName, string rolePass)         {                       /*create authentication*/             AuthConfig config = new AuthConfig();             config.ApiKey = apiKey;             config.SecretKey = secretKey;             config.RoleName = roleName;             config.RolePas

Type 'System.Data.Linq.ChangeTracker+StandardChangeTracker' in Assembly 'System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable.

Linq to sql ile çalışırken serialize işlemi yapmaya çalıştığımızda aşağıdaki gibi bir hata alabiliriz. Serializable Exception : Type 'System.Data.Linq.ChangeTracker+StandardChangeTracker' in Assembly 'System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable. Bu durumda aşağıdaki işlemi yapmamız yeterlidir. Örneğin 'TradeDataContext' isminde bir dbml imizin olduğunu düşünelim ve içerisinde Product isminde bir tablodan veri çekmek istediğimizi düşünelim. Normalde hata alabileceğimiz şekli aşağıdaki gibi bir senaryoda olacaktır. TradeDataContext context=new TradeDataContext(); context.Products.Tolist(); Bu hatadan geçmek için aşağıdaki şekilde bir ekleme yapıp kodumuzu yeniden düzenlersek sorun çözülmüş olacaktır. TradeDataContext context=new TradeDataContext(); context.ObjectTrackingEnabled = false;/*kodumuz içerisinde eklenecek kod*/ context.Products.Tolist();