-->
 • İzmir Hackerspace "Ruby" Eğitimi Buluşması

  Geçtiğimiz Pazar günü İzmir Hackerspace de Ruby üzerine bir eğitim toplantımız vardı.Ben Ruby ile ilgili olmama rağmen çok vakit ayırıp ta üzerine çalışmalar yapamıyordum ama böyle bir fırsat bulunca hemen kayıt olup gittim.

  Gerçekten de gerek eğitmenlerin yetkinliği gerek te katılımcıların sektör de ki yetkinlikleri dolayısı ile oldukça keyifli ve faydalı bir eğitim oldu bizim için.

  Şimdi biraz eğitimden bahsedelim.


  Öncelikle Ruby de herşey nesnelerden oluşuyor.Ayrıca oldukça kolay bir syntax ı var.Nesne yönelimli programlama hakkında tecrübesi olan herkes rahatlıkla öğrenip kullanabilir.Toplantı sırasında bile hemen birkaç karalama ile birşeyler yazdım ben aşağıdaki gibi, bakalım neler öğrenmişiz workshop ta.


  Ruby workshop ından karalamalar : 
  Burada yapılan pratikler
  - Dizi Kullanımı
  - Nesne kullanımı
  - Method kullanımı
  - attribute kullanımı
  - Constructor kullanımı
  - comment bloğu kullanımı

  Ruby Kodu : 
  # ruby içerisinde comment bloğu yazmak için # kullanılıyor.

  #yeni bir class oluşturuluyor
  class Kitapbuekip

  #attribute olarak bir değişken oluşturuluyor.Ve tüm class içerisinde kullanılabiliyor.
  attr_accessor :arr

  #class için constructor çalıştırılıyor.
  def initialize()
  #Diziye constructor metodu içerisinde değer atanıyor.
  @arr = ['Emre Göl']
  end

  #Diziye yeni bir eleman ekleme için addMember metodu oluşturuluyor
  def addMember(name)
  @arr << name
  end

  #dizinin tüm elemanları döndürülüp ekrana yazdırılıyor.
  def printMembers
  @arr.each { |i| puts i.capitalize }
  end

  #Dizinin eleman sayısı getiriliyor.
  def getCount
  @arr.size
  end

  end

  ‪#‎nesne oluşturuluyor.
  ekip = Kitapbuekip.new()
  ‪#‎nesne içerisinde meytod kullanılarak üye ekleme işlemi yapılıyor.
  ekip.addMember("Damla Gülmez")
  ekip.addMember("Oğuzhan Legastive Sarıtaş")
  ekip.addMember("Burçin Özpişkin")
  ekip.addMember("Çağlar Ergül")

  ‪#‎nesne içerisinde üyelerin listesi ekrana yazdırılıyor.
  #puts ekrana yazı yazdırmayı sağlıyor burada.C# daki Console.Write("") gibi yada javadaki System.out.print("") gibi.puts "üye listesi"
  puts "-----------"
  ekip.printMembers
  #üye sayısı metod ile getiriliyor.burada metod integer değer döndürdüğü için string e dönüşüm yaptırıyoruz.Bunu to_s extension uyla yapıyoruz.

  puts "sayı : " + ekip.getCount.to_s


  Output :

  Ruby e başlamak için faydalı olabilecek linkeri aşağıda bulabilirsiniz.

  TOPLULUK
  e-posta listesi’ne kayıt olabilirsiniz.
  KURULUM
  Windows:
  Ubuntu/Debian:
  sudo apt-get install ruby
  RVM:
  FAYDALI LINKLER


  Hackerspace buluşamasından kareler : 
 • You might also like