Ana içeriğe atla

İzmir Hackerspace "Ruby" Eğitimi Buluşması

Geçtiğimiz Pazar günü İzmir Hackerspace de Ruby üzerine bir eğitim toplantımız vardı.Ben Ruby ile ilgili olmama rağmen çok vakit ayırıp ta üzerine çalışmalar yapamıyordum ama böyle bir fırsat bulunca hemen kayıt olup gittim.

Gerçekten de gerek eğitmenlerin yetkinliği gerek te katılımcıların sektör de ki yetkinlikleri dolayısı ile oldukça keyifli ve faydalı bir eğitim oldu bizim için.

Şimdi biraz eğitimden bahsedelim.


Öncelikle Ruby de herşey nesnelerden oluşuyor.Ayrıca oldukça kolay bir syntax ı var.Nesne yönelimli programlama hakkında tecrübesi olan herkes rahatlıkla öğrenip kullanabilir.Toplantı sırasında bile hemen birkaç karalama ile birşeyler yazdım ben aşağıdaki gibi, bakalım neler öğrenmişiz workshop ta.


Ruby workshop ından karalamalar : 
Burada yapılan pratikler
- Dizi Kullanımı
- Nesne kullanımı
- Method kullanımı
- attribute kullanımı
- Constructor kullanımı
- comment bloğu kullanımı

Ruby Kodu : 
# ruby içerisinde comment bloğu yazmak için # kullanılıyor.

#yeni bir class oluşturuluyor
class Kitapbuekip

#attribute olarak bir değişken oluşturuluyor.Ve tüm class içerisinde kullanılabiliyor.
attr_accessor :arr

#class için constructor çalıştırılıyor.
def initialize()
#Diziye constructor metodu içerisinde değer atanıyor.
@arr = ['Emre Göl']
end

#Diziye yeni bir eleman ekleme için addMember metodu oluşturuluyor
def addMember(name)
@arr << name
end

#dizinin tüm elemanları döndürülüp ekrana yazdırılıyor.
def printMembers
@arr.each { |i| puts i.capitalize }
end

#Dizinin eleman sayısı getiriliyor.
def getCount
@arr.size
end

end

‪#‎nesne oluşturuluyor.
ekip = Kitapbuekip.new()
‪#‎nesne içerisinde meytod kullanılarak üye ekleme işlemi yapılıyor.
ekip.addMember("Damla Gülmez")
ekip.addMember("Oğuzhan Legastive Sarıtaş")
ekip.addMember("Burçin Özpişkin")
ekip.addMember("Çağlar Ergül")

‪#‎nesne içerisinde üyelerin listesi ekrana yazdırılıyor.
#puts ekrana yazı yazdırmayı sağlıyor burada.C# daki Console.Write("") gibi yada javadaki System.out.print("") gibi.puts "üye listesi"
puts "-----------"
ekip.printMembers
#üye sayısı metod ile getiriliyor.burada metod integer değer döndürdüğü için string e dönüşüm yaptırıyoruz.Bunu to_s extension uyla yapıyoruz.

puts "sayı : " + ekip.getCount.to_s


Output :

Ruby e başlamak için faydalı olabilecek linkeri aşağıda bulabilirsiniz.

TOPLULUK
e-posta listesi’ne kayıt olabilirsiniz.
KURULUM
Windows:
Ubuntu/Debian:
sudo apt-get install ruby
RVM:
FAYDALI LINKLER


Hackerspace buluşamasından kareler : 
Bu blogdaki popüler yayınlar

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

Logo (LOJECTS.exe ve LOBJECTS.dll) Register İşlemleri

LOBJECTS.dll register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : regsvr32 logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll yazıyoruz ve dll imizi register ediyoruz UNREGISTER İÇİN : regsvr32 -u logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll ile de unregister edebiliriz. LOBJECTS.exe register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -REGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi register ediyoruz. UNREGISTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -UNREGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi unregister ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur.