Ana içeriğe atla

"How to import XML data to Sql Server", Sql Server a XML ile veri aktarımı

Normal şartlarda Sql Server üzerindeki import seçenekleri arasında xml import olmadığı için bu işlemi biraz kodla halletmemiz gerekiyor.Bunun için izlememiz gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Bu işlemler için örnek olarak Product tablomuz olduğunu ve XML içerisinde ProductCode ve ProductName verileri olduğunu düşünelim.


Örnek XML Verimiz
<Products>   
    <Product>      
        <ProductCode>GFRT1001</ProductCode>      
        <ProductName>Ülker Çikolatlı Gofret</ProductName>
   </Product>
    <Product>     
        <ProductCode>GFRT1002</ProductCode>      
         <ProductName>Çokonat</ProductName>   
    </Product>
</Products>1 - Öncelikle yapmamız gereken xml verisini sql de bir tabloda tutmak için bir tablo oluşturup, xml formatında verilerimizi bu tabloya aktarmak.

--Tablo oluşturuluyor.
CREATE TABLE ProductXML (IntCol int, XmlCol xml);

--Oluşturulan tabloya xml aktarılıyor.(sadece bir satır veri eklenecek ve bu işlem veri boyutu ile doğru orantılı olarak biraz uzun sürebilir)

INSERT INTO ProductXML (XmlCol)
SELECT * FROM OPENROWSET(
   BULK 'C:\XMLDataDirectory\products.xml',
   SINGLE_BLOB) AS x;


2- Sonrasında aşağıdaki kodlar ile ürün verilerimizi saklamak için gereken tabloyu oluşturuyor ve bu tabloya olması gereken formatta ürün verilerimizi aktarıyoruz.


--Product tablomuz oluşturuluyor.
CREATE TABLE Product(ProductCode nvarchar(50), ProductName nvarchar(250))


--XML dökümanı okunuyor ve Product tablosuna toplu olarak ekleniyor.

DECLARE @XML XML;
DECLARE @hDoc INT;


--XML değişkenine ProductXML tablosuna eklenen xml atanıyor.
SELECT @XML = XmlCol FROM ProductXML 

--Sql içerisindeki standart storedprocedure
EXEC sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT, @XML


--Product tablosuna xml içerisindeki her Product elementi içerisindeki kod ve isim bilgileri ekleniyor.
INSERT INTO Product
SELECT ProductCode, ProductName FROM OPENXML(@hDoc, '/Products/Product')
WITH(
           ProductCode [nvarchar](50) 'Code',
           ProductName [nvarchar](250) 'Name'
         )
--Not : WITH kısmı içerisindeki elementler 'Name' şekllinde alınıyor, cümlelerin başına @ koyduğumuzda element yerine property verilerini alabilir alt elementlere ulaşmak için ise ../ kullanarak alt elementlerdeki veirilere ulaşabiliriz.


EXEC sp_xml_removedocument @hDoc

--Ve sonuç çıktımız

SELECT * FROM Product


ProductCode       ProductName
----------------       -------------------------
GFRT1001                 Ülker Çikolatlı Gofret
GFRT1002                 ÇokonatKarşılaşılabilecek hatalar : 

1. kısımda "You do not have permission to use the bulk load statement" hatasını alabilirsiniz.Bu durumda sql query penceresinde işlem yaptığınız kullanıcı ile ilgili bazı yetkilendirmeler yapmanız gerekiyor.Bunun için aşağıdaki aşamalar uygulanabilir.

1.Sql Server daki "Security" kısmını açarız.
2."Logins" bölümü açılır
3.İlgili kullanıcı için sağ tuş özellikler(Properties) tıklanır.
4.Sol bölümdeki "Roles" tabı açılır ve "bulkadmin" seçeneğine tıklanarak ilgili kullanıcı için bulk insert işlemine yetki verilir.
5.İşlem tamamdır :)Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)