Ana içeriğe atla

"How to import XML data to Sql Server", Sql Server a XML ile veri aktarımı

Normal şartlarda Sql Server üzerindeki import seçenekleri arasında xml import olmadığı için bu işlemi biraz kodla halletmemiz gerekiyor.Bunun için izlememiz gereken adımlar aşağıdaki gibidir.

Bu işlemler için örnek olarak Product tablomuz olduğunu ve XML içerisinde ProductCode ve ProductName verileri olduğunu düşünelim.


Örnek XML Verimiz
<Products>   
    <Product>      
        <ProductCode>GFRT1001</ProductCode>      
        <ProductName>Ülker Çikolatlı Gofret</ProductName>
   </Product>
    <Product>     
        <ProductCode>GFRT1002</ProductCode>      
         <ProductName>Çokonat</ProductName>   
    </Product>
</Products>1 - Öncelikle yapmamız gereken xml verisini sql de bir tabloda tutmak için bir tablo oluşturup, xml formatında verilerimizi bu tabloya aktarmak.

--Tablo oluşturuluyor.
CREATE TABLE ProductXML (IntCol int, XmlCol xml);

--Oluşturulan tabloya xml aktarılıyor.(sadece bir satır veri eklenecek ve bu işlem veri boyutu ile doğru orantılı olarak biraz uzun sürebilir)

INSERT INTO ProductXML (XmlCol)
SELECT * FROM OPENROWSET(
   BULK 'C:\XMLDataDirectory\products.xml',
   SINGLE_BLOB) AS x;


2- Sonrasında aşağıdaki kodlar ile ürün verilerimizi saklamak için gereken tabloyu oluşturuyor ve bu tabloya olması gereken formatta ürün verilerimizi aktarıyoruz.


--Product tablomuz oluşturuluyor.
CREATE TABLE Product(ProductCode nvarchar(50), ProductName nvarchar(250))


--XML dökümanı okunuyor ve Product tablosuna toplu olarak ekleniyor.

DECLARE @XML XML;
DECLARE @hDoc INT;


--XML değişkenine ProductXML tablosuna eklenen xml atanıyor.
SELECT @XML = XmlCol FROM ProductXML 

--Sql içerisindeki standart storedprocedure
EXEC sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT, @XML


--Product tablosuna xml içerisindeki her Product elementi içerisindeki kod ve isim bilgileri ekleniyor.
INSERT INTO Product
SELECT ProductCode, ProductName FROM OPENXML(@hDoc, '/Products/Product')
WITH(
           ProductCode [nvarchar](50) 'Code',
           ProductName [nvarchar](250) 'Name'
         )
--Not : WITH kısmı içerisindeki elementler 'Name' şekllinde alınıyor, cümlelerin başına @ koyduğumuzda element yerine property verilerini alabilir alt elementlere ulaşmak için ise ../ kullanarak alt elementlerdeki veirilere ulaşabiliriz.


EXEC sp_xml_removedocument @hDoc

--Ve sonuç çıktımız

SELECT * FROM Product


ProductCode       ProductName
----------------       -------------------------
GFRT1001                 Ülker Çikolatlı Gofret
GFRT1002                 ÇokonatKarşılaşılabilecek hatalar : 

1. kısımda "You do not have permission to use the bulk load statement" hatasını alabilirsiniz.Bu durumda sql query penceresinde işlem yaptığınız kullanıcı ile ilgili bazı yetkilendirmeler yapmanız gerekiyor.Bunun için aşağıdaki aşamalar uygulanabilir.

1.Sql Server daki "Security" kısmını açarız.
2."Logins" bölümü açılır
3.İlgili kullanıcı için sağ tuş özellikler(Properties) tıklanır.
4.Sol bölümdeki "Roles" tabı açılır ve "bulkadmin" seçeneğine tıklanarak ilgili kullanıcı için bulk insert işlemine yetki verilir.
5.İşlem tamamdır :)Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.