-->
 • ASP.Net MVC ye Başlangıç

  Son zamanlarda çok popüler olan MVC ye uzun zamandır geçiş yapamıyordum iş güç yoğunluğundan, ama tabi bunlar bahane, web forms da uzun yıllardır çalıştığım için kolayıma geliyordu sadece.Öte yandan sık sık ilgimi geçtiği için incelemeler ve araştırmalar yapmaktan da geri kalmıyordum.
  Bizim şirkette de MVC ile uygulamalar geliştirilmeye başlanınca ve bende ara ara dahil olunca bu geliştirmelere dedim artık bir başlangıç yapalım.

  MVC Ne Anlama Geliyor !
  MVC temel olarak Model-View-Controller üçlüsünden oluşan bir yapıya sahip ve uygulamaları buna göre geliştiriyorsunuz.

  Model-View-Controller ı biraz açalım :
  Model : Uygulama üzerinde veri iletişiminden sorumlu iş katmanı olarak tanımlanabilirVerileri veritabanına gönderilmesi, veritabanından alınması, kontrollerden geçmesi gibi kısımlardan sorumludur.Verinin kullanıcıya nasıl iletileceği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  View : Model katmanından alınan verileri kullanıcıya sunmak için kullanılan katmandır.Verilerin ne şekilde  alındığından haberi olmaksızın object olarak aldığı veriyi kullanıcıya iletir.

  Controller : Kullanıcıdan alınan verileri işlemekten sorumlu katmandır.Kullanıcıdan aldığı verileri işleyerek veri tabanına iletilmek üzere Model katmanına ileten, view a ne şekilde veri iletileceğine karar veren katmandır.

  Aşağıdaki şemada Model-View-Controller katmanlarının aralarındaki veri iletişimi görülmektedir.
  View tarafında .aspx dosyasında aşağıdaki gibi c# kodu yazabilir ve html içerisinde kullanabiliriz.  <!-- Single statement blocks -->
  @{ var total = 7; }
  @{ var myMessage = "Hello World"; }
  
  <!-- Inline expressions -->
  <p>The value of your account is: @total </p>
  <p>The value of myMessage is: @myMessage</p>
  
  <!-- Multi-statement block -->
  @{
    var greeting = "Welcome to our site!";
    var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
    var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
  }
  <p>The greeting is: @greetingMessage</p>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Yukarıda gördüğümüz gibi  sayfa içerisinde kod bloğu açmak için @{ buraya kod geliyor} bloklarını kullanabiliriz.
  Herhangi bir değişkeni sayfa içerisinde göstermek için değişken başına @ işareti koymamız gerekmektedir.

  MVC ye genel bir giriş yapıp View ile ilgili birkaç bilgi verdikten sonra yazımızın sonuna geldik.Sonraki yazılarımda örnekler ile MVC ye devam edeceğim.

 • You might also like