Ana içeriğe atla

ASP.Net MVC ye Başlangıç

Son zamanlarda çok popüler olan MVC ye uzun zamandır geçiş yapamıyordum iş güç yoğunluğundan, ama tabi bunlar bahane, web forms da uzun yıllardır çalıştığım için kolayıma geliyordu sadece.Öte yandan sık sık ilgimi geçtiği için incelemeler ve araştırmalar yapmaktan da geri kalmıyordum.
Bizim şirkette de MVC ile uygulamalar geliştirilmeye başlanınca ve bende ara ara dahil olunca bu geliştirmelere dedim artık bir başlangıç yapalım.

MVC Ne Anlama Geliyor !
MVC temel olarak Model-View-Controller üçlüsünden oluşan bir yapıya sahip ve uygulamaları buna göre geliştiriyorsunuz.

Model-View-Controller ı biraz açalım :
Model : Uygulama üzerinde veri iletişiminden sorumlu iş katmanı olarak tanımlanabilirVerileri veritabanına gönderilmesi, veritabanından alınması, kontrollerden geçmesi gibi kısımlardan sorumludur.Verinin kullanıcıya nasıl iletileceği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

View : Model katmanından alınan verileri kullanıcıya sunmak için kullanılan katmandır.Verilerin ne şekilde  alındığından haberi olmaksızın object olarak aldığı veriyi kullanıcıya iletir.

Controller : Kullanıcıdan alınan verileri işlemekten sorumlu katmandır.Kullanıcıdan aldığı verileri işleyerek veri tabanına iletilmek üzere Model katmanına ileten, view a ne şekilde veri iletileceğine karar veren katmandır.

Aşağıdaki şemada Model-View-Controller katmanlarının aralarındaki veri iletişimi görülmektedir.
View tarafında .aspx dosyasında aşağıdaki gibi c# kodu yazabilir ve html içerisinde kullanabiliriz.<!-- Single statement blocks  -->
@{ var total = 7; }
@{ var myMessage = "Hello World"; }

<!-- Inline expressions -->
<p>The value of your account is: @total </p>
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p>

<!-- Multi-statement block -->
@{
    var greeting = "Welcome to our site!";
    var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
    var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
}
<p>The greeting is: @greetingMessage</p>

Yukarıda gördüğümüz gibi  sayfa içerisinde kod bloğu açmak için @{ buraya kod geliyor} bloklarını kullanabiliriz.
Herhangi bir değişkeni sayfa içerisinde göstermek için değişken başına @ işareti koymamız gerekmektedir.

MVC ye genel bir giriş yapıp View ile ilgili birkaç bilgi verdikten sonra yazımızın sonuna geldik.Sonraki yazılarımda örnekler ile MVC ye devam edeceğim.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)