29 Aralık 2014 Pazartesi

Hava Alanı Bilet Rezervasyon Uygulaması

Malum, şirket işleri vs. arasında birde yazılım mühendisliği okuyorum.Dönem bitiminde Object Oriented Programming dersinden bir proje listesi verdiler; bende Java da Airline Reservation System projesini seçtim.3-4 gün birkaç saat ayırıp tamamladık verdik projeyi burada da paylaşayım dedim.Belki yeni başlayan arkadaşlara örnek kod olur.

Proje Tanımı : 

Develop an airline reservation system. Ideally, flight and customer data should be saved/retrieved
in/from separate files (***)

There will be two menus
Admins
a. Create Flight: Admins will be able to create flight from an airport to another airport on certain dates.
A flight might only operate on certain days of the week
b. Search Flight: Admins will be able to search flights by airport, date

Customers
a. Book Flight: Customers will be able to search and book a flight
b. Cancel a Reservation: Customers can cancel an already made reservation
c. List Flights and Reservations: Customer will be able to see past bookings and current reservations

Proje Ekran Görüntüsü 
21 Aralık 2014 Pazar

ASP.Net MVC ye Başlangıç

Son zamanlarda çok popüler olan MVC ye uzun zamandır geçiş yapamıyordum iş güç yoğunluğundan, ama tabi bunlar bahane, web forms da uzun yıllardır çalıştığım için kolayıma geliyordu sadece.Öte yandan sık sık ilgimi geçtiği için incelemeler ve araştırmalar yapmaktan da geri kalmıyordum.
Bizim şirkette de MVC ile uygulamalar geliştirilmeye başlanınca ve bende ara ara dahil olunca bu geliştirmelere dedim artık bir başlangıç yapalım.

MVC Ne Anlama Geliyor !
MVC temel olarak Model-View-Controller üçlüsünden oluşan bir yapıya sahip ve uygulamaları buna göre geliştiriyorsunuz.

Model-View-Controller ı biraz açalım :
Model : Uygulama üzerinde veri iletişiminden sorumlu iş katmanı olarak tanımlanabilirVerileri veritabanına gönderilmesi, veritabanından alınması, kontrollerden geçmesi gibi kısımlardan sorumludur.Verinin kullanıcıya nasıl iletileceği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

View : Model katmanından alınan verileri kullanıcıya sunmak için kullanılan katmandır.Verilerin ne şekilde  alındığından haberi olmaksızın object olarak aldığı veriyi kullanıcıya iletir.

Controller : Kullanıcıdan alınan verileri işlemekten sorumlu katmandır.Kullanıcıdan aldığı verileri işleyerek veri tabanına iletilmek üzere Model katmanına ileten, view a ne şekilde veri iletileceğine karar veren katmandır.

Aşağıdaki şemada Model-View-Controller katmanlarının aralarındaki veri iletişimi görülmektedir.
View tarafında .aspx dosyasında aşağıdaki gibi c# kodu yazabilir ve html içerisinde kullanabiliriz.<!-- Single statement blocks  -->
@{ var total = 7; }
@{ var myMessage = "Hello World"; }

<!-- Inline expressions -->
<p>The value of your account is: @total </p>
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p>

<!-- Multi-statement block -->
@{
    var greeting = "Welcome to our site!";
    var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
    var greetingMessage = greeting + " Today is: " + weekDay;
}
<p>The greeting is: @greetingMessage</p>

Yukarıda gördüğümüz gibi  sayfa içerisinde kod bloğu açmak için @{ buraya kod geliyor} bloklarını kullanabiliriz.
Herhangi bir değişkeni sayfa içerisinde göstermek için değişken başına @ işareti koymamız gerekmektedir.

MVC ye genel bir giriş yapıp View ile ilgili birkaç bilgi verdikten sonra yazımızın sonuna geldik.Sonraki yazılarımda örnekler ile MVC ye devam edeceğim.

12 Aralık 2014 Cuma

Abstract Singleton Design Pattern

Geçenlerde bir projem için Singleton tasarım deseni hazırlamam gerekiyordu fakat singleton benim için tam da yeterli olmayacaktı.Çünkü proje oldukça büyük ve her an onlarca nesne örneği oluşturan ve aynı nesne örneğini farklı şekillerde oluşturan bir projeydi.Aynı nesne örneği farklı şekillerde farklı contructor lar ile oluşturulduğundan Singleton Design Pattern tek başıma işimi görmeyecekti.

Bunun üzerine işe koyuldum ve biraz araştırma birazda çalışma sonrası Factory Singleton Design Pattern kullanarak problemimi kalıcı ve etkili bir şekilde çözmüş oldum.

Factory Singleton Design Pattern ımın kodları aşağıdaki gibi :

   public static class SingletonFactory
    {
        private static readonly IDictionary<Type, object> instances;

        static DBBaseSingletonFactory()
        {
            instances = new Dictionary<Type, object>();
        }

        public static T Create<T>(params object[] args)
        {
            Type instanceType = typeof(T);

            T instance;

            if (instances.ContainsKey(instanceType))
            {
                instance = (T)instances[instanceType];
            }
            else
            {
                instance = (T)Activator.CreateInstance(instanceType, args);

                instances.Add(instanceType, instance);
            }

            return instance;

        }//End method

    }Örnek Kullanımı aşağıdaki gibi oluyor.
Aşağıdaki örnekte veri katmanındaki DBProduct nesnesi oluşturuluyor.

 DBProduct menu = SingletonFactory.Create<DBProduct>();