23 Mart 2014 Pazar

MSSQL Server Log Dosyasını nasıl silerim? (How do you clear, sql server transaction log)

Sql serverda bazı durumlarda log dosyasınız, veri tabanı dosyanızın 10 katı büyüklüğe kadar ulaşabilir.Bu durumda bu log dosyasını aşağıdaki kodu kullanarak küçültebilirsiniz.
 
 
 "
ALTER DATABASE veritabani_adi

SET RECOVERY SIMPLE;

GO


--– Log dosyasını 1 MB a küçültme

DBCC SHRINKFILE (2, 1);

GO
 ALTER DATABASE veritabani_adi

SET RECOVERY FULL;
GO "


Yukarıdaki sql kodunu, sql server query da çalıştırmanız sonrası log dosya boyutunuz 1 mb olarak küçülecektir.