-->
  • WCF Error : The underlying connection was closed: The connection was closed unexpectedly.

    Bu hata linq to sql dbml iniz tarafından oluşturulan bir class ın servisten çağırılması sonucu ortaya çıkıyor.Çözüm için linq to sql dbml inizin üzerinde sağ tuş yapıp özellikler penceresinden "Serialization Modu : Unidirectional" olarak ayarlanmalı.Bu işlem yapıldığında artık linq to sql deki nesnelerinizi WCF servisinizden serialize edip rahatlıkla gönderebilir uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.
  • You might also like