Ana içeriğe atla

Test Güdümlü Yazılım Geliştirme(Test Driven Development)

Test güdümlü yazılım geliştirme Extreme Programming süreçlerinde sık olarak kullanılan bir metod dur.Lafı çok uzatmadan direk süreç nasıl işler?  bize neler kazandırır ? nasıl başlarız ? gibi sorulara cevap verip örnek birkaç kod parçası ile bunları destekliyeceğim.

Süreç Nasıl İşler  ? 
1-)Yapılacak işlem senaryoları belirle
2-)Her senaryo için bir test kodu ekle
 - Burada direk senaryo gereği talep edeceğiniz veriyi, olmasını istediğiniz anlamlı isim ile çağıracak kodu yazıp gerekli parametreleri vermeniz gerekiyor.(Parametreleri farklı testinizi başarıya uğratabilecek alternatifler ile değiştirmeniz fayda sağlayacaktır)
3-)Testi çalıştır.Hatayı al
4-)Sadece hatayı ortadan kaldıracak kadar kodu en yalın haliyle yaz.
5-)Testi çalıştır.Hata yok ise tekrar kodu gözden geçirip en sade hale getir.


Bize Neler Kazandırır ? 
1-)Sonuç odaklı kod yazmış oluruz.
2-)Tamamı test edilmiş kodlar yazarız böylece sonrasında çıkabilecek problemler yüzünden proje süreci uzamaz(yada %90 oranında bu süreci azaltmış oluruz diyebiliriz)
3-)Tam olarak ihtiyacımız ölçütünde metodlar ve sınıflar oluşturmuş oluruz.Metodu yazdıktan sonra kullanmak;şu yada bu eksikti demek yerine direk kullandığımız metodu oluşturduğumuz için sonrasında tekrar kodu revize etmek ve tekrardan test zahmetine katlanmak zorunda kalmayız.
4-)Testi yazarken, yazılması gereken kodun şekli ve işlevi kafanızda daha belirgin olur.
5-)Yazılım Tasarımı, önce kod yazıldığında akla ilk geldiği şekildedir.Fakat genelde bu yazılım tasarımı sınıflar,metodlar oluşturulup, çağrıldığı zaman çıkan problemler yüzünden hep değişir.Test güdümlü geliştirmede kod yazılmadan önce kullanıldığı senaryo kodu test olarak yazıldığı için, çağrılacak metod, kullanılacak sınıf tam olarak ihtiyaca yönelik olacaktır ve yazılım tasarımı burada kod yazılmadan önce en uygun haline getirilmiş olur.Böylece daha az maliyetli bir süreç ile işlerimizi tamamlamış oluruz.
6-)Yapısal değişikliklerde işlem yapılan ve ilişkili yerlerdeki hali hazırdaki testlerimizi çalıştırıp sistemin hala çalışır durumda olup olmadığını görebiliriz.


Nasıl Başlarız ?
Konu ile ilgili biraz araştırma yapmanızda var olan örnekleri incelemenizde fayda var diye düşünüyorum.İlk olarak Burak Selim Şenyurt 'un http://nedirtv.com/video/visual-studio-2010-ile-test-driven-development linkindeki videosunu izleyebilir baştan sonra kodlama nasıl oluyor, temel standartlar nelerdir gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.


Örnek Kod Parçası

1.Aşama : Yapılacak işlem senaryoları belirle
 - Bizim amacımız burada bir toplama işlemi yapmak olsun ve bunu tdd ile kodlayalım.

2.Aşama : Her senaryo için bir test kodu ekle

 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using Extentions;

namespace Tests
{
    [TestClass]//Sınıfımızın Test sınıfı olduğunu belirtir.
    public class HesaplamaTests
    {
//Test metodu kısayolu : 'testm' yazıp 'tab' tuşuna basarsanız otomatik olarak visual studio ortamında c# da hazır test metodu oluşturmuş olursunuz.

        [TestMethod]//metodumuzun test metodu olduğunu belirtir.
        public void ToplamaTesti()
        {
            int a = 10;
            int b = 1;
         
            int c = Hesaplama.Topla(a,b);//amacımız toplama yapmak ama böyle bir metodumuz henüz yok.Biz yinede tam olarak kullanacağımız senaryo için kodumuzu yazdık.

            Assert.AreEqual(c, 11);//testimizi doğruluyoruz.

        }
    }
}

3.Aşama : Testi çalıştır.Hatayı al
 - 2.aşamadaki test kodumuzu çalıştırdığımızda 'Hesaplama' sınıfı ve 'Topla' statik metodumuzun olmadığına dair bir hata alıcaz.

4.Aşama : Sadece hatayı ortadan kaldıracak kadar kodu en yalın haliyle yaz.

namespace Tests
{

    public class Hesaplama
    {
        public static int Topla(int a, int b)
        {
            return (a + b);
        }
    }
}

5.Aşama : Testi çalıştır.Hata yok ise tekrar kodu gözden geçirip en sade hale getir.
 - Testimizi çalıştırdığımızda toplama işlemi yapılacak ve sonuç 11 olacak testimiz başarılı olacaktır.Hata oluşması durumunda 4.aşamaya tekrar dönüp düzenleme yapabilir sonra 5.aşamaya geçebilirdik fakat burada bir hatamz olmadığı için bir kodumuzu burada bitiriyoruz :)


Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)