-->
  • The type or namespace name 'Linq' does not exist in the namespace 'System.Data' (are you missing an assembly reference?)

    Bu hata Linq to sql kullanımında yayınlama işlemi sonrası çıkabilen standart bir hatadır ve aşağıdaki satırı web.config dosyasınızdaki elementi içerisindeki assembly listesine ekler iseniz sorun direk çözülüyor. Eklenecek satır :
  • You might also like