Ana içeriğe atla

Sql de tablo'nun var olup olmadığını kontrol etmek


Sql Server da bazen belirli bir tablonun olup olmama durumuna göre işlem yapmamız gerekebilir.Aslen benim karşılaştığım bir temptable ı kontrol etme sorunuydu ve bulduktan sonra burada da paylaşmak istedim ama önce normal bir tabloyu nasıl kontrol ederiz onun hakkında bir örnek vereceğim sonrasında ise bir temp table nasıl kontrol edip duruma göre nasıl işlem yaparız ona bakacağız.


sql de bir tablonun var olup olmadığını kontrol etmek :

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects --sistem tablolarının tutulduğu tabloya select çekiyoruz.
                    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'dbo.Personel') --Personel tablomuzu filtre olarak ekliyouz.
                   AND type in (N'U')--Tablo ismini yazmıştık şimdide bir tip filtresi ekliyoruz.bu select çektiğimiz tablodaki tip karşılıklarını aşağıda detaylı olarak verdim.
)
BEGIN
PRINT 'tablo var :)'
--buraya tablo var ise yapılacaklar yazılır
END
ELSE --eğer tablo yok ise
BEGIN
PRINT 'tablo bulunamadı :('
--buraya tablo yok ise yapılacaklar yazılır
ENDsys.objects tablosunda bulunan type'lar ve açıklamaları :

Tip     Tip açıklaması
C----CHECK_CONSTRAINT
D----DEFAULT_CONSTRAINT
F----FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
FN--SQL_SCALAR_FUNCTION
IT---INTERNAL_TABLE
P----SQL_STORED_PROCEDURE
PK--PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
S----SYSTEM_TABLE
SQ--SERVICE_QUEUE
TR--SQL_TRIGGER
U----USER_TABLE
UQ--UNIQUE_CONSTRAINT
V----VIEW


Şimdide bir Temp Table kontrol edelim :

IF OBJECT_ID('tempdb..#PersonelReport') IS NOT NULL
BEGIN
PRINT 'tablo var :)'
--tablo var ise yapılacaklar
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'tablo bulunamadı :('
--tablo yok ise yapılacaklar
END

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)