-->
 • Sql de tablo'nun var olup olmadığını kontrol etmek


  Sql Server da bazen belirli bir tablonun olup olmama durumuna göre işlem yapmamız gerekebilir.Aslen benim karşılaştığım bir temptable ı kontrol etme sorunuydu ve bulduktan sonra burada da paylaşmak istedim ama önce normal bir tabloyu nasıl kontrol ederiz onun hakkında bir örnek vereceğim sonrasında ise bir temp table nasıl kontrol edip duruma göre nasıl işlem yaparız ona bakacağız.


  sql de bir tablonun var olup olmadığını kontrol etmek :

  IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects --sistem tablolarının tutulduğu tabloya select çekiyoruz.
                      WHERE object_id = OBJECT_ID(N'dbo.Personel') --Personel tablomuzu filtre olarak ekliyouz.
                     AND type in (N'U')--Tablo ismini yazmıştık şimdide bir tip filtresi ekliyoruz.bu select çektiğimiz tablodaki tip karşılıklarını aşağıda detaylı olarak verdim.
  )
  BEGIN
  PRINT 'tablo var :)'
  --buraya tablo var ise yapılacaklar yazılır
  END
  ELSE --eğer tablo yok ise
  BEGIN
  PRINT 'tablo bulunamadı :('
  --buraya tablo yok ise yapılacaklar yazılır
  END  sys.objects tablosunda bulunan type'lar ve açıklamaları :

  Tip     Tip açıklaması
  C----CHECK_CONSTRAINT
  D----DEFAULT_CONSTRAINT
  F----FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
  FN--SQL_SCALAR_FUNCTION
  IT---INTERNAL_TABLE
  P----SQL_STORED_PROCEDURE
  PK--PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
  S----SYSTEM_TABLE
  SQ--SERVICE_QUEUE
  TR--SQL_TRIGGER
  U----USER_TABLE
  UQ--UNIQUE_CONSTRAINT
  V----VIEW


  Şimdide bir Temp Table kontrol edelim :

  IF OBJECT_ID('tempdb..#PersonelReport') IS NOT NULL
  BEGIN
  PRINT 'tablo var :)'
  --tablo var ise yapılacaklar
  END
  ELSE
  BEGIN
  PRINT 'tablo bulunamadı :('
  --tablo yok ise yapılacaklar
  END
 • You might also like