Ana içeriğe atla

Sql de tablo'nun var olup olmadığını kontrol etmek


Sql Server da bazen belirli bir tablonun olup olmama durumuna göre işlem yapmamız gerekebilir.Aslen benim karşılaştığım bir temptable ı kontrol etme sorunuydu ve bulduktan sonra burada da paylaşmak istedim ama önce normal bir tabloyu nasıl kontrol ederiz onun hakkında bir örnek vereceğim sonrasında ise bir temp table nasıl kontrol edip duruma göre nasıl işlem yaparız ona bakacağız.


sql de bir tablonun var olup olmadığını kontrol etmek :

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects --sistem tablolarının tutulduğu tabloya select çekiyoruz.
                    WHERE object_id = OBJECT_ID(N'dbo.Personel') --Personel tablomuzu filtre olarak ekliyouz.
                   AND type in (N'U')--Tablo ismini yazmıştık şimdide bir tip filtresi ekliyoruz.bu select çektiğimiz tablodaki tip karşılıklarını aşağıda detaylı olarak verdim.
)
BEGIN
PRINT 'tablo var :)'
--buraya tablo var ise yapılacaklar yazılır
END
ELSE --eğer tablo yok ise
BEGIN
PRINT 'tablo bulunamadı :('
--buraya tablo yok ise yapılacaklar yazılır
ENDsys.objects tablosunda bulunan type'lar ve açıklamaları :

Tip     Tip açıklaması
C----CHECK_CONSTRAINT
D----DEFAULT_CONSTRAINT
F----FOREIGN_KEY_CONSTRAINT
FN--SQL_SCALAR_FUNCTION
IT---INTERNAL_TABLE
P----SQL_STORED_PROCEDURE
PK--PRIMARY_KEY_CONSTRAINT
S----SYSTEM_TABLE
SQ--SERVICE_QUEUE
TR--SQL_TRIGGER
U----USER_TABLE
UQ--UNIQUE_CONSTRAINT
V----VIEW


Şimdide bir Temp Table kontrol edelim :

IF OBJECT_ID('tempdb..#PersonelReport') IS NOT NULL
BEGIN
PRINT 'tablo var :)'
--tablo var ise yapılacaklar
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'tablo bulunamadı :('
--tablo yok ise yapılacaklar
END

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.