-->
 • StringBuilder Kullanımı

  StringBuilder tek bir nesne örneği üzerinden string türünden verilerimizi tutmamızı sağlayan ,ayrıca string nesnesinden daha performanslı olan bir nesnedir.
  string neden performanslı diyecek olur isek, string nesnesini kullanırken içerisine her veri aktarıldığında yeni bir nesne ve bellekte yeni bir adres oluşturulur.Bu da fazladan bellek tüketimine neden olur.StringBuilder ise bellekte tek bir adres ile o adreste sınırsız veri işlemlerine izin verir.Böylece fazladan bellek tüketmeden daha performanslı kodlar yazmış oluruz.:)

  Kullanımı aşağudaki şekilderdir : 

  1.StringBuilder Genel Kullanımı : 

  //Nesne Örneği oluşturuluyor.
  StringBuilder sbTest=new StringBuilder();

  //String türünden veri eklemek için 
  sbTest.Append("test verisi");

  2.StringBuilder 'AppendFormat' fonksiyonu kullanımı

  String nesnesi ile çalışırken sık kullandığımız "string.Format()" fonksiyonunu StringBuilder da çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz.

  Örnek : 

  //string.Format içersinde kullanmak için bir değişken tanımlanıyor.
  int kayitSayisi =12;
  //string.Format() 'ın StringBuilder ile kullanımı
  sbTest.AppendFormat("{0} adet test kaydı ekliyoruz.bla bla bla" , kayitSayisi.ToString() );

  3.StringBuilder 'Replace' Fonksiyonu Kullanımı

  //nesne örneğimizi oluşturuyoruz.
   StringBuilder sbTest = new StringBuilder();

  //örnek veri ekliyoruz.
   sbTest.AppendFormat("1 adam geliyor.{0}",Environment.NewLine);
   sbTest.AppendFormat("1 kişi bakıyor.{0}",Environment.NewLine);
   sbTest.AppendFormat("1 kişi buraya geldi.{0}",Environment.NewLine);

  //Şimdi Replace fonksiyonu ile '1' geçen kısımları '5' yapıyoruz.
   sbTest.Replace("1","5");

  ve StringBuilder içerisinde verileri kullanma

  //konsol ekranına StringBuilder içerisindeki veriler yazılıyor.
  Console.WriteLine(sbTest.ToString());

 • You might also like