-->
 • WCF Services - "For TransferMode.Buffered, MaxReceivedMessageSize and MaxBufferSize must be the same value." hatası


  Genelde bir wcf servisini referans olarak ilk eklediğimizde varsayılan olarak config dosyasında "maxBufferSize" ve "maxReceivedMessageSize" değerleri "65536" oluyor.Bu iki özelliğin değerini "6553600"  şeklinde değiştirirsek sorunumuz çözülmüş olur.

  Eskisi :
  maxBufferSize="65536" maxReceivedMessageSize="65536"

  Yenisi :
  maxBufferSize="6553600" maxReceivedMessageSize="6553600"
 • You might also like