9 Şubat 2012 Perşembe

WCF Services - "For TransferMode.Buffered, MaxReceivedMessageSize and MaxBufferSize must be the same value." hatası


Genelde bir wcf servisini referans olarak ilk eklediğimizde varsayılan olarak config dosyasında "maxBufferSize" ve "maxReceivedMessageSize" değerleri "65536" oluyor.Bu iki özelliğin değerini "6553600"  şeklinde değiştirirsek sorunumuz çözülmüş olur.

Eskisi :
maxBufferSize="65536" maxReceivedMessageSize="65536"

Yenisi :
maxBufferSize="6553600" maxReceivedMessageSize="6553600"