-->
 • Sql Function Kullanımı


  Sql Server da da aynı programlada olduğu gibi sık sık gerçekleştirdiğimiz işlemlerde kullanmamız gerekicek,bize yazdığımız sorgularda pratiklik sağlayacak fonksiyonlara ihtiyacımız olabilir.İşte tam burada   sql functionlar ile tanışmamız gerekiyor.İşin hikaye kısmını fazla uzatmadan hemen bir örnek üzerinden anlatıma geçmek istiyorum.


  Bu örneğimizde bir web sitemiz olduğunu düşünelim ve bu sitemizde artık hemen hemen her sitede kullanılan seo url ler kullanılıyor olsun.Ara ara sitemizdeki sayfalarımız için veri tabanımızdaki belirli verileride kullanarak standart url kalıpları oluşturmak isteyebiliriz.Fakat her url güncellemesine ihtiyacımız olduğunda kullanmamızın gerekeceği url için belirlediğimiz metni standart url formatında düzeltecek bir fonksiyona ihtiyacımız olacak.Bu fonksiyonu konuyu fazla uzatmadan kodu görelim artık diyenler için aşağıya yazıyorum hemen :)


  CREATE FUNCTION [MetaReplace]
  (
  @MetaUrl NVARCHAR(1000)
  )
  RETURNS NVARCHAR(1000)
  AS
  BEGIN
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,' ','-')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,' ','-')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'_','-')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'ç','c')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'Ç','c')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'ş','s')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'Ş','s')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'İ','i')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'I','i')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'Ö','o')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'ö','o')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'Ü','u')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'ü','u')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'Ğ','g')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'ğ','g')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'+','')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'&','')
  SET  @MetaUrl = REPLACE(@MetaUrl,'--','-')
  Return (SELECT @MetaUrl )
  END


  Şimdi biraz daha detay a girip fonksiyonları daha yakından tanıyalım :

  Fonksiyon oluşturmak için "CREATE" anahtar kelimemizi kullandık eğer sonrasında bu fonksiyonumuzu düzenlemek ister isek " CREATE " yerine "ALTER" anahtar kelimesini kullanmamız yeterli olacaktır.
  Bu fonksiyonumuzun kalıbına bakmak ister isek şu şekilde olacaktır :


  CREATE FUNCTION FoksiyonAdıBurayaGelicek
  (
  --Tanımlanacak Parametreler.Örnek : @MetaUrl NVARCHAR(1000)
  )

  RETURNS DonusTipiBuraya  --Örnek metin dönüş tipi için ->NVARCHAR(1000)

  AS
  BEGIN--fonksiyonun başlangıcı

  --fonksiyonun işlevlerinin bulunduğu kodlar

  END --fonksiyonun bitişi


  Şimdi Son olarak yazdığımız fonksiyonu bir sorguda kullanalım.

  SELECT  MetaReplace((Marka + '- '+ UrunAdı + ' - ' + UrunKodu )) FROM Urun

  Yukarıdaki sorgumuzda "marka - UrunAdı - UrunKodu" alanlarını birleştirip bir url formatına getirmiş olduk artık diler isek ürün sayfa url lerimizi bu şekilde güncelleyebiliriz . • You might also like