-->
  • "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client " hatası ve çözümü

    Asp.net ile çalışırken  textbox yada benzeri bir alan içerisine "<>" gibi bir html karakter girmeye çalıştığınızda bu hatayı alabilirsiniz.Bu hatayı engellemek için sayfanızdaki "<%@Page " kısmına  ValidateRequest="false"  kodunu eklemeniz yeterlidir.

    Ekleme sonrası "<%@Page " kısmı aşağıdaki gibi olacaktır.

     <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="default.aspx.vb" ValidateRequest="false" %>
  • You might also like