19 Ekim 2011 Çarşamba

Sql Replace Fonksiyonu Kullanımı

Sql de bir sütun içerisindeki verideki bilgileri istediğimiz bir şekilde değiştirmek için kullanabileceğimiz ReplaceFonksiyonu kullanımı şu şekildedir :

Kullanım Modeli :
REPLACE(Degistirilmekistenenalan,'degismesiistenenalan','degismesiistenenalanindegisecegikelime')

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.Örnek :
burada örnek olarak bir kelime içerisindeki türkce karakter olan 'ü' harfini 'u' harfine çevirelim.

kod :

REPLACE('merhaba dünya','ü','u')


çıktısı :

merhaba dunya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Örnek :
Şimdi bir ürün tablosundaki ürün adındaki boşlukları '-' işareti ile değiştirelim.

kod :
tablomuzda 2 adet ürün kaydı olduğunu düşünelim
UrunKodu UrunAdi
-------- -------
çklta Ülker Çikolatalı Gofret
icetea Limonlu ice tea


SELECT UrunKodu,REPLACE(UrunAdi,' ','-') FROM Urunler

çıktısı :

UrunKodu UrunAdi
-------- -------
çklta Ülker-Çikolatalı-Gofret
icetea Limonlu-ice-tea

16 Ekim 2011 Pazar

sql saat,gün,ay getirme fonksiyonu

Sql de o anın saatini yada elimizdeki herhangi bir tarih formatındaki saati ,günü,ayı getirmek için aşşağıdaki "datepart(istenentarihbirimi,biriminalinacagitarih)" fonksiyonunu kullanabiliriz.


--içinde bulunulan tarihin saatini getirir
select DATEPART(Hour,getdate())

--içinde bulunulan tarihin gününü getirir
select DATEPART(Day,getdate())

--içinde bulunulan tarihin ayını getirir
select DATEPART(Month,getdate())


umarım faydalı olmuştur.

13 Ekim 2011 Perşembe

SQL SERVER da query ile Üzerinde Çalışılan Server Adını Öğrenme

Bazen çalışılan sql server ın server adını tam olarak öğrenmek istediğimiz ama öğrenemediğimiz durumlar olabiliyor.Böyle durumlarda aşşağıdaki kod ile bu bilgiyi edinebiliriz.(Örn kullanım alanı:server adında local yazıyor ama siz server adı olarak kullanabileceğinz adı istiyorsunuz(bilgisayar adı vs olabiliyor))


USE master
GO
SELECT SERVERPROPERTY(N'servername')


umarım faydalı olmuştur.

4 Ekim 2011 Salı

Request.URL ile alınan parametrede türkçe karakter problemi

Bazen dinamik olarak url ye parametreler gönderip oradaki parametrelerden verileri alıp işlem yapmamız gerekebilir.Fakat gönderilen parametrede türkçe karakter var ise bunu Request.QueryString ile aldığımızda karakterler okunamaz.Örnek :

url ye "www.domain.com?test=İ" gönderilir ise okunmaya çalıştığında 'İ' harfi 'Ä°' şeklinde gelecektir.

Bu sorunu düzeltmek için url şu şekilde gönderilmelidir :

string parametreDegeri = HttpUtility.UrlEncode("İ", System.Text.Encoding.UTF8)
Response.Redirect("www.domain.com?test="+ parametreDegeri);

Bu defa url ye şu şekilde bir değer gelicektir :

"www.domain.com?test=%c4%b0"

ve bu değer Request.QueryString("test") ile okunduğunda değer olarak "İ" harfi alınabilecektir.


Umarım faydalı olmuştur.