-->
 • Sql IDENTITY_INSERT Kullanımı

  Sql de bazen veri taşıma veya benzeri bir durumda aktarmak istediğimiz tablo kayıtlarını identity field olan ID leri ile aktarmak isteriz.Fa...

  READ MORE
 • SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

  Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. ...

  READ MORE
 • Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

  iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_C...

  READ MORE