12 Temmuz 2011 Salı

Asp.Net de bir user control yada aspx sayfada master page içerisindeki bir kontrolü çağırmak

visual basic :
Dim upMaster As UpdatePanel = DirectCast(Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya"), UpdatePanel)

c# :
UpdatePanel upMaster = Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya") As UpdatePanel;