-->
  • Asp.Net de bir user control yada aspx sayfada master page içerisindeki bir kontrolü çağırmak

    visual basic : Dim upMaster As UpdatePanel = DirectCast(Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya"), UpdatePanel) c# : Upda...

    READ MORE
  • sql server 2008 "saving changes is not permitted" hatası

    Sql server da böyle bir hata alındığında bu izin problemini çözebilmek için : menü den ;" Tools -> Options -> Designers -> Ta...

    READ MORE