Ana içeriğe atla

Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz..

CREATE PROCEDURE PersonelEkle
(
@PersonelAdi NVARCHAR(50)
)
AS
BEGIN
INSERT INTO Personel (PersonelAdi) VALUES(@PersonelAdi)
Return SCOPE_IDENTITY()
END


//Şimdi c# Metodumuzu yazıyoruz.
Public int InsertPersonel()
{
using (SqlConnection sconn = new SqlConnection("VeriTabanıBaglantiYolu"))
{
sconn.Open();
using (SqlCommand scom = new SqlCommand("PersonelEkle", sconn))
{
//Komut Tipimizin Stored Procedure olucağını belirtiyoruz.
scom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

scom.Parameters.Add("@PersonelAdi", SqlDbType.NVarChar).Value = "Ali";
scom.Parameters.Add("@PersonelID", SqlDbType.Bit).Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
scom.ExecuteNonQuery();
//Oluşan personel ID si alınıyor.
int personelID= Convert.ToInt32(scom.Parameters["@Sonuc"].Value);
Return personelID;
}//End using SqlCommand
}//End using SqlConnection
}//End Method

Umarım Faydalı olmuştur.

Bu blogdaki popüler yayınlar

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

Logo (LOJECTS.exe ve LOBJECTS.dll) Register İşlemleri

LOBJECTS.dll register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : regsvr32 logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll yazıyoruz ve dll imizi register ediyoruz UNREGISTER İÇİN : regsvr32 -u logoDosyaYolu\LOBJECTS.dll ile de unregister edebiliriz. LOBJECTS.exe register işlemi : başlat-> çalıştır -> cmd yazıp konsole ekranına geçiyoruz REGİSTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -REGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi register ediyoruz. UNREGISTER İÇİN : logoDosyaYolu\LOBJECTS.exe -UNREGSERVER yazıyoruz ve LOBJECTS.exe mizi unregister ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur.