Ana içeriğe atla

Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz..

CREATE PROCEDURE PersonelEkle
(
@PersonelAdi NVARCHAR(50)
)
AS
BEGIN
INSERT INTO Personel (PersonelAdi) VALUES(@PersonelAdi)
Return SCOPE_IDENTITY()
END


//Şimdi c# Metodumuzu yazıyoruz.
Public int InsertPersonel()
{
using (SqlConnection sconn = new SqlConnection("VeriTabanıBaglantiYolu"))
{
sconn.Open();
using (SqlCommand scom = new SqlCommand("PersonelEkle", sconn))
{
//Komut Tipimizin Stored Procedure olucağını belirtiyoruz.
scom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

scom.Parameters.Add("@PersonelAdi", SqlDbType.NVarChar).Value = "Ali";
scom.Parameters.Add("@PersonelID", SqlDbType.Bit).Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
scom.ExecuteNonQuery();
//Oluşan personel ID si alınıyor.
int personelID= Convert.ToInt32(scom.Parameters["@Sonuc"].Value);
Return personelID;
}//End using SqlCommand
}//End using SqlConnection
}//End Method

Umarım Faydalı olmuştur.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. . number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz. . date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz. Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için : Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl) Sorgu : SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE()) Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez. bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın. eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için. işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık. Umarım faydalı olur.