Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz.. CREATE PROCEDURE PersonelEkle ( @PersonelAdi NVARCHAR(50) ) AS BEGIN INSERT INTO Personel (PersonelAdi) VALUES(@PersonelAdi) Return SCOPE_IDENTITY() END //Şimdi c# Metodumuzu yazıyoruz. Public int InsertPersonel() { using (SqlConnection sconn = new SqlConnection("VeriTabanıBaglantiYolu")) { sconn.Open(); using (SqlCommand scom = new SqlCommand("PersonelEkle", sconn)) { //Komut Tipimizin Stored Procedure olucağını belirtiyoruz. scom.CommandType = CommandType.StoredProcedure; scom.Parameters.Add("@PersonelAdi", SqlDbType.NVarChar).Value = "Ali"; scom.Parameters.Add("@PersonelID", SqlDbType.Bit).Direction = ParameterDirection.ReturnValue; scom.ExecuteNonQuery(); //Oluşan personel ID si alınıyor. int personelID= Convert.ToInt32(scom.Parameters["@Sonuc"].Value); Return personelID; }//End using SqlCommand }//End using SqlConnection }//End Method Umarım Faydalı o