• Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

    Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz.. CREATE PROCEDURE PersonelEkle ( @PersonelAdi NVARCHAR(50) ) AS BEGIN INSERT INTO Personel (Per...

    READ MORE