• İki sql veritabanı arasındaki farkı script olarak veren program

  Sql Adept Diff programı ile iki veritabanınız arasındaki farklılıkları kolaylıkla tespit edebilir ve farkı giderecek script i alabiliriz.Böy...

  READ MORE
 • Microsoft C# ve Visual Basic Kodlama Standartları

  Aşağıdaki linkten Micrsoft'un C# ve Visual Basic için belirlemiş olduğu kodlama standartları dökümanına erişebilirsiniz. http://10rem.n...

  READ MORE
 • Sql Replace Fonksiyonu Kullanımı

  Sql de bir sütun içerisindeki verideki bilgileri istediğimiz bir şekilde değiştirmek için kullanabileceğimiz ReplaceFonksiyonu kullanımı şu ...

  READ MORE
 • sql saat,gün,ay getirme fonksiyonu

  Sql de o anın saatini yada elimizdeki herhangi bir tarih formatındaki saati ,günü,ayı getirmek için aşşağıdaki "datepart(istenentarihbi...

  READ MORE
 • SQL SERVER da query ile Üzerinde Çalışılan Server Adını Öğrenme

  Bazen çalışılan sql server ın server adını tam olarak öğrenmek istediğimiz ama öğrenemediğimiz durumlar olabiliyor.Böyle durumlarda aşşağıda...

  READ MORE
 • Request.URL ile alınan parametrede türkçe karakter problemi

  Bazen dinamik olarak url ye parametreler gönderip oradaki parametrelerden verileri alıp işlem yapmamız gerekebilir.Fakat gönderilen parametr...

  READ MORE
 • Sql IDENTITY_INSERT Kullanımı

  Sql de bazen veri taşıma veya benzeri bir durumda aktarmak istediğimiz tablo kayıtlarını identity field olan ID leri ile aktarmak isteriz.Fa...

  READ MORE
 • SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

  Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date ) . datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz. ...

  READ MORE
 • Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

  iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_C...

  READ MORE
 • Microsoft SQL Server, Error: 18456

  sql server da authentication sorunu. genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı gi...

  READ MORE
 • A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

  bu hata sayfanın üst kısmındaki '<%@ Page ' kısmına 'validateRequest="false" ' özelliği eklenerek çözülebilir.

  READ MORE
 • Asp.Net de bir user control yada aspx sayfada master page içerisindeki bir kontrolü çağırmak

  visual basic : Dim upMaster As UpdatePanel = DirectCast(Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya"), UpdatePanel) c# : Upda...

  READ MORE
 • sql server 2008 "saving changes is not permitted" hatası

  Sql server da böyle bir hata alındığında bu izin problemini çözebilmek için : menü den ;" Tools -> Options -> Designers -> Ta...

  READ MORE
 • ContextSwitchDeadlock was detected Message: The CLR has been unable to transition from COM context 0x21e158 to COM context 0x21e2c8 for 60 seconds. Th

  Bu gıcık hatayı gidermek için menuden Debug -> Exceptions 'a tıklayıp "Managed Debug Assistants" kısmından ContextSwitchDea...

  READ MORE
 • Facebook asp.net ugulaması "HTTP Error 405 - The HTTP verb used to access this page is not allowed." hatası

  Bu hatayı asp.net ile yaptığım bir sayfada almıştım. Sayfa html olarak kayıt edildiğinde, sunucu facebook a böyle bir hata gönderiyor.Bunun...

  READ MORE
 • online visual studio ortamı

  Online olarak c# ile proje geliştirebileceğimiz bir ortama rastladım ve buradada paylaşmak istedim.İşlevleride fena deyil.http://www.coderun...

  READ MORE
 • Windows Server IIS 7 'de "Server Error in Application "WebSiteName" - HTTP Error 401.3 – Unauthorized " Hatası

  Böyle bir hata aldığınızda IIS den "Authentication" a girip oradan "Anonymous Authentication" a sağ tuş düzenle diyorsun...

  READ MORE
 • Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

  Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı ...

  READ MORE
 • Type Library Importer (tlbimp.exe) ile "activeX" nesnelerini .net assembly(.net dll) nesnesine çevirme

  bir activeX nesnesini SDK command prompt ile .net dll ine çevirebilir bunu .Net projemize referans olarak verip kullanabiliriz. Bu çevrim i...

  READ MORE
 • Sql Server : "Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created" Hatası

  Çözüm için : Sql server ı açıyoruz.Menu den sırasıyla -> Tools -> Options -> Designers -> Table and Database Designers 'ı se...

  READ MORE
 • Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

  Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz.. CREATE PROCEDURE PersonelEkle ( @PersonelAdi NVARCHAR(50) ) AS BEGIN INSERT INTO Personel (Per...

  READ MORE