11 Aralık 2011 Pazar

İki sql veritabanı arasındaki farkı script olarak veren program

Sql Adept Diff programı ile iki veritabanınız arasındaki farklılıkları kolaylıkla tespit edebilir ve farkı giderecek script i alabiliriz.Böylece projelerinize yeni versiyon geliştirmeleri yaptığınızda yeni veri tabanınızdaki alanları eski veri tabanınıza ekleyebilirsiniz.

Programa şu linkten erişebilirsiniz :
http://www.adeptsql.com/download.htm


umarım faydalı olur.

28 Kasım 2011 Pazartesi

Microsoft C# ve Visual Basic Kodlama Standartları

Aşağıdaki linkten Micrsoft'un C# ve Visual Basic için belirlemiş olduğu kodlama standartları dökümanına erişebilirsiniz.

http://10rem.net/articles/net-naming-conventions-and-programming-standards---best-practices

Ek Olarak :

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xzf533w0%28v=vs.71%29.aspx

19 Ekim 2011 Çarşamba

Sql Replace Fonksiyonu Kullanımı

Sql de bir sütun içerisindeki verideki bilgileri istediğimiz bir şekilde değiştirmek için kullanabileceğimiz ReplaceFonksiyonu kullanımı şu şekildedir :

Kullanım Modeli :
REPLACE(Degistirilmekistenenalan,'degismesiistenenalan','degismesiistenenalanindegisecegikelime')

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.Örnek :
burada örnek olarak bir kelime içerisindeki türkce karakter olan 'ü' harfini 'u' harfine çevirelim.

kod :

REPLACE('merhaba dünya','ü','u')


çıktısı :

merhaba dunya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Örnek :
Şimdi bir ürün tablosundaki ürün adındaki boşlukları '-' işareti ile değiştirelim.

kod :
tablomuzda 2 adet ürün kaydı olduğunu düşünelim
UrunKodu UrunAdi
-------- -------
çklta Ülker Çikolatalı Gofret
icetea Limonlu ice tea


SELECT UrunKodu,REPLACE(UrunAdi,' ','-') FROM Urunler

çıktısı :

UrunKodu UrunAdi
-------- -------
çklta Ülker-Çikolatalı-Gofret
icetea Limonlu-ice-tea

16 Ekim 2011 Pazar

sql saat,gün,ay getirme fonksiyonu

Sql de o anın saatini yada elimizdeki herhangi bir tarih formatındaki saati ,günü,ayı getirmek için aşşağıdaki "datepart(istenentarihbirimi,biriminalinacagitarih)" fonksiyonunu kullanabiliriz.


--içinde bulunulan tarihin saatini getirir
select DATEPART(Hour,getdate())

--içinde bulunulan tarihin gününü getirir
select DATEPART(Day,getdate())

--içinde bulunulan tarihin ayını getirir
select DATEPART(Month,getdate())


umarım faydalı olmuştur.

13 Ekim 2011 Perşembe

SQL SERVER da query ile Üzerinde Çalışılan Server Adını Öğrenme

Bazen çalışılan sql server ın server adını tam olarak öğrenmek istediğimiz ama öğrenemediğimiz durumlar olabiliyor.Böyle durumlarda aşşağıdaki kod ile bu bilgiyi edinebiliriz.(Örn kullanım alanı:server adında local yazıyor ama siz server adı olarak kullanabileceğinz adı istiyorsunuz(bilgisayar adı vs olabiliyor))


USE master
GO
SELECT SERVERPROPERTY(N'servername')


umarım faydalı olmuştur.

4 Ekim 2011 Salı

Request.URL ile alınan parametrede türkçe karakter problemi

Bazen dinamik olarak url ye parametreler gönderip oradaki parametrelerden verileri alıp işlem yapmamız gerekebilir.Fakat gönderilen parametrede türkçe karakter var ise bunu Request.QueryString ile aldığımızda karakterler okunamaz.Örnek :

url ye "www.domain.com?test=İ" gönderilir ise okunmaya çalıştığında 'İ' harfi 'Ä°' şeklinde gelecektir.

Bu sorunu düzeltmek için url şu şekilde gönderilmelidir :

string parametreDegeri = HttpUtility.UrlEncode("İ", System.Text.Encoding.UTF8)
Response.Redirect("www.domain.com?test="+ parametreDegeri);

Bu defa url ye şu şekilde bir değer gelicektir :

"www.domain.com?test=%c4%b0"

ve bu değer Request.QueryString("test") ile okunduğunda değer olarak "İ" harfi alınabilecektir.


Umarım faydalı olmuştur.

30 Eylül 2011 Cuma

Sql IDENTITY_INSERT Kullanımı

Sql de bazen veri taşıma veya benzeri bir durumda aktarmak istediğimiz tablo kayıtlarını identity field olan ID leri ile aktarmak isteriz.Fakat sql server buna izin vermez.Bu Identity alana insert işlemi için aşşağıdaki gibi bir işlem uygulayabiliriz.


Örnek Olarak aşşağıdaki sorguda eski tablomuza yeni başka bir tablo kayıtlarını aynen aktarıyoruz.

SET IDENTITY_INSERT tabloadı ON -- identity insert yapılabilir konuma geliyor

INSERT INTO eskiTablo SELECT * FROM yeniTablo

SET IDENTITY_INSERT tabloadı OFF -- identity insert yapılamaz konumuna geliyor

18 Eylül 2011 Pazar

SQL DATEADD() Fonksiyonu(Sql de tarihe ay,gün,yıl ekleme)

Kullanım Kalıbı : DATEADD (datepart , number , date )
. datepart ksımına month,year,day vs artırmak istediğimiz tarih birimini yazıyoruz.
. number ksımına arttırmak istediğimiz miktarı yazıyoruz.
. date kısmına da hangi tarih e ekleneceğini belirtiyoruz.
Örnek olarak şu an ki tarihten 1 ay sonrasını görmek için :

Şu anki tarih '10-1-2011' olsun(gün,ay,yıl)

Sorgu :
SELECT DATEADD(MONTH,+1,GETDATE())

Çıktı alacağımız tarih : '10-2-2011' şekinde olacaktır.

5 Eylül 2011 Pazartesi

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek :


SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1
INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS

umarım faydalı olmuştur.

10 Ağustos 2011 Çarşamba

Microsoft SQL Server, Error: 18456

sql server da authentication sorunu.
genelde sql server kurulumundan sonra sql serverda bir kullanıcı açıldığında şifre ve kullanıcı adı girmenize rağmen girişi kabul etmez.
bu durumda önce kullanıcınızın properties status kısmından enabled olup olmadığına bakın.
eğer bu enable ise sql server sunucu üzerinde sağ tuş yapıp properties 'den Security sekmesinden "Sql Server And Windows Authentication Mode" seçilmeli ve ardından sql server servisleri yeniden başlatılmalıdır değişikliklerin kayıt edilmesi için.
işte sql server artık hem windows authentication ile hemde sql authentication ile çalışabilir artık.

Umarım faydalı olur.

3 Ağustos 2011 Çarşamba

A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

bu hata sayfanın üst kısmındaki '<%@ Page ' kısmına 'validateRequest="false" ' özelliği eklenerek çözülebilir.

12 Temmuz 2011 Salı

Asp.Net de bir user control yada aspx sayfada master page içerisindeki bir kontrolü çağırmak

visual basic :
Dim upMaster As UpdatePanel = DirectCast(Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya"), UpdatePanel)

c# :
UpdatePanel upMaster = Page.Master.FindControl("UpdatePanelAdiBuraya") As UpdatePanel;

10 Temmuz 2011 Pazar

sql server 2008 "saving changes is not permitted" hatası

Sql server da böyle bir hata alındığında bu izin problemini çözebilmek için :
menü den ;" Tools -> Options -> Designers -> Table and Database Designers " adımlarını sırası ile takip edip,saving changes that require the table to be re-created kutucuğundaki işareti kaldırmamız yeterli oluyor.

Umarım faydalı olmuştur.

29 Haziran 2011 Çarşamba

ContextSwitchDeadlock was detected Message: The CLR has been unable to transition from COM context 0x21e158 to COM context 0x21e2c8 for 60 seconds. Th

Bu gıcık hatayı gidermek için menuden Debug -> Exceptions 'a tıklayıp "Managed Debug Assistants" kısmından ContextSwitchDeadlock işaretini kaldırmanız yeterli olmaktadır.

25 Haziran 2011 Cumartesi

Facebook asp.net ugulaması "HTTP Error 405 - The HTTP verb used to access this page is not allowed." hatası

Bu hatayı asp.net ile yaptığım bir sayfada almıştım.
Sayfa html olarak kayıt edildiğinde, sunucu facebook a böyle bir hata gönderiyor.Bunun için sayfanızı .aspx uzantılı bir dosya olarak kayıt etmeniz yeterli oluyor.:)

10 Mayıs 2011 Salı

online visual studio ortamı

Online olarak c# ile proje geliştirebileceğimiz bir ortama rastladım ve buradada paylaşmak istedim.İşlevleride fena deyil.http://www.coderun.com/ adresten 'start the ide' ye tıklayıp platformda internet üzerinden c# proje geliştirebilirsiniz. :)

4 Nisan 2011 Pazartesi

Windows Server IIS 7 'de "Server Error in Application "WebSiteName" - HTTP Error 401.3 – Unauthorized " Hatası

Böyle bir hata aldığınızda IIS den "Authentication" a girip oradan "Anonymous Authentication" a sağ tuş düzenle diyorsunuz ve "Application Pool identity" i tıklıyorsunuz.Problem çözülüyor.:)

30 Mart 2011 Çarşamba

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir.

Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor.

Umarım Faydalı olmuştur. :)

16 Mart 2011 Çarşamba

Type Library Importer (tlbimp.exe) ile "activeX" nesnelerini .net assembly(.net dll) nesnesine çevirme

bir activeX nesnesini SDK command prompt ile .net dll ine çevirebilir bunu .Net projemize referans olarak verip kullanabiliriz.

Bu çevrim işlemi için :
sdk command prompt u açıyoruz ve komut satırında nesnemizin bulunduğu klasör e gelip aşşağıdaki kodu yazıyoruz :

Tlbimp cevrilmekistenenKaynak.dll /out:sonuckaynak.dll

bu kadar basit :)
umarım faydalı olmuştur.

7 Mart 2011 Pazartesi

Sql Server : "Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created" Hatası

Çözüm için : Sql server ı açıyoruz.Menu den sırasıyla -> Tools -> Options -> Designers -> Table and Database Designers 'ı seçiyoruz ve sağ paneldeki checkbox 'lardan "Prevent saving changes that require the table to be re-created " ' ı işaretliyoruz.
Problem çözülüyor.

Umarım faydalı olmuştur.

18 Ocak 2011 Salı

Stored Procedure ile Geriye Değer Döndürmek

Store Procedure ümüzü oluşturuyoruz..

CREATE PROCEDURE PersonelEkle
(
@PersonelAdi NVARCHAR(50)
)
AS
BEGIN
INSERT INTO Personel (PersonelAdi) VALUES(@PersonelAdi)
Return SCOPE_IDENTITY()
END


//Şimdi c# Metodumuzu yazıyoruz.
Public int InsertPersonel()
{
using (SqlConnection sconn = new SqlConnection("VeriTabanıBaglantiYolu"))
{
sconn.Open();
using (SqlCommand scom = new SqlCommand("PersonelEkle", sconn))
{
//Komut Tipimizin Stored Procedure olucağını belirtiyoruz.
scom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

scom.Parameters.Add("@PersonelAdi", SqlDbType.NVarChar).Value = "Ali";
scom.Parameters.Add("@PersonelID", SqlDbType.Bit).Direction = ParameterDirection.ReturnValue;
scom.ExecuteNonQuery();
//Oluşan personel ID si alınıyor.
int personelID= Convert.ToInt32(scom.Parameters["@Sonuc"].Value);
Return personelID;
}//End using SqlCommand
}//End using SqlConnection
}//End Method

Umarım Faydalı olmuştur.