-->
 • Stored Procedure ' e Out parametresi Ekleme

  Bir stored procedure yazarken eğer output parametre eklemek istersek output anahtar sözcüğünü kullanarak şu şekilde bunu kullanabiliriz.
  Örnek olarak bir ürün tablosuna ürün ekleyen bir procedure yazıcaz.
  procedure Adı : spUrunEkle
  bu procedure de @outProductID geriye ürünID si olarak bir değer döndürücektir bize çalıştıktan sonra.


  CREATE PROCEDURE spUrunEkle
  (
  @urunKodu int,
  @urunAdi nvarchar(50)
  @outProductID int output--eklenecek ürünün ID si
  )
  AS
  BEGIN
  INSERT INTO Urun (urunKodu,urunAdi) VALUES(@urunKodu,@urunAdi)

  SELECT @outProductID = Scope_Identity()--yeni eklenen ürünID si out parametresine atanıyor

  END


  Normalde ürün ekleyen bir stored procedure de direk değer geriye döndürülür output parametre olarak verilmez ama benim aklıma en basit bu geldiği için bir hello world yapmak istedim. :)

  Umarım Faydalı olmuştur.
 • You might also like