Ana içeriğe atla

c# ile Singleton Tasarım Deseni

Önce Design Pattern ı kısaca açıklamak gerekirse,günümüz nesne yönelimli programlama aşamalarında ortaya çıkan problemler için uygulanan çözümlerdir diyebiliriz.

Bu yazımda kısaca Singleton Tasarım Deseninden(Singleton Pattern) bahsedicem.
Temelinde nesneleri birden çok kez oluşturulmasındansa birkez oluşturup sonraki aşamalarda bu oluşturulan nesnenin örneğini kullanmamızı sağlayan desendir.
Şimdi bunu bir örnek ile açıklayalım :

Bazen uygulamalarımızda nesneleri(Sınıfları) bir çok kez çağırır onlarla işlem yaparız.Mesela Windows uygulamalarında user control kullandığımız bir windows form uygulaması düşünelim, kullanıcı her tıkladığında UserControl ü tekrar oluşturup içerik kısmına yükleriz.Ve o formdaki bütün nesneler gridler tekrardan oluşturulur.

Bu tasarım deseni ile bunun önüne şu şekilde geçebiliriz :

Bir windows form u düşünelim adı "KitapKayit" olsun.
Birde buton olsun her tıklandığında "KitapKayit" formunu oluşturan ve show ile gösteren..

//Normalde uygulanan yöntem

private void BtnKitapKayitGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
//KitapKayit nesnesi butona her tıklandığında oluşuyor.
KitapKayit formKitapKayit =new KitapKayit();
formKitapKayit.Show();
}

//Singleton Tasarım Deseni ile

KitapKayit.cs içerisine aşşağıdaki kod satırı eklenir:

//Yanlızca bu sınıfta çağrılabilmesi için private olarak içinde bulunduğumuz form türünden bir nesne tanımlıyoruz.
private static KitapKayit instance;

public static KitapKayit Instance()
{
//Eğer sınıf ilk defa oluşturuluyor ise bir kez oluşturuluyor.Eğer null deil ise daha önce oluşturulmuş instance(KitapKayit nesnesi) gönderiliyor.
if(instance==null)
{
instance = new KitapKayit();
}

return instance ;

}

şimdi tekrar formu çağırdığımız yere butonun click olayını yazalım :

private void BtnKitapKayitGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
//KitapKayit nesnesinin örneği sınıf içerisinden çağrılıyor.İlk defa butona tıklanmış ise form oluşturulucak.Daha sonraki tıklamalarda ilk aşamada oluşan form un örneği getirilicek. :)
KitapKayit formKitapKayit =KitapKayit.Instace();
formKitapKayit.Show();

}

Bu tasarım desenini uygulamalarınızda geliştirerek kullanırsanız eminim belli bir ölçüde performans artışı olduğunu göreceksiniz.

Umarım Faydalı Olmuştur.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)