Ana içeriğe atla

Arama Stratejisi Oluşturma

İnternette arama yapılmadan önce bir arama stratejisi kullanmak verimli sonuca ulaşılmasını sağlar. Arama motorlarında aramaya başlanmadan önce araştırılacak olan konuyla ilgili anahtar kelimelerin belirlenmesi ve bu kelime veya kelimelerin kullanılması istenilen sonuca en yakın bilginin karşımıza çıkmasında önemlidir. Arama motoruna girdikten sonra, sitede arama yapmak için gösterilen kutuya arama yapılması istenen kelimeler girilir ve yanında bulunan "Ara", "Ara-Bul", "Arama" düğmesine tıklanır. Arama için önce bir kelime, eğer aranılan bulunamadıysa aranılan kelimeyle ilgili birkaç kelime veya cümle girilir. Bu arama kelimelerini girerken "ve, veya, net" gibi olağan kelimelerden uzak durulmalıdır. O kelimeler her sitenin içeriğinde bulunan kelimelerdir ve sonuç olarak doğru arama sonucunu getirmez.

"using computers to manufacture cars'' konusu ile ilgili şöyle bir anahtar sözcük çalışması yapılabilir:

Anahtar Sözcükler Anahtar Sözcüklerin Diğer Biçimleri Eş Anlamlı ve İlgili Sözcükler
computers computer, computing
technology, automation, robots
manufacture manufacturing, manufacturer, manufacturers build, construct, produce
cars car automobiles, automobile, vehicles

Kelimelerin yazılma biçimi arama sonuçlarını büyük bir oranda etkiler. Anahtar kelimelerin doğru biçimde yazılması çok önemlidir. Hatalı heceleme veya yazım tarama sonuçlarını değiştirebilir. Kelime yanlış yazılır veya hecelenirse ihtiyaç duyulan kaynaklar bulunamaz.

Arama yaparken, özel olmaya, mümkün olduğunca aranılan bilgiyi belirtecek sıfatlar kullanmaya, arama yapılacak konu ile ilişkili en az üç kelime kullanmaya dikkat edilmesi gerekir. Bu şekilde, araştırılan konu hakkında daha detaylı ve ilişkili bir bilgiye sahip olunabilir.
Arama yapılacak olan konu genel bir konu olabileceği gibi daha özel de olabilir. Aranılan konu özel bir bilgi ise, arama motorlarını, genel bir konu hakkında ise, Web dizinini kullanmak en yakın sonuca ulaşılmasında daha faydalı olur. Ayrıca, arama motorlarında kullanılan bazı operatör ve işaretler de sonuca ulaşmada etkilidir.

Özel olarak, Windows Vista, daha fazla anahtar kelime kullanarak da "Windows Vista işletim sistemi" 'ni ele alabiliriz:

•( + ): Öncesinde kullanıldığı kelimeyi vurgular: +Windows +Vista +işletim +sistemi

•( “ ” ): Anahtar olarak yazılan kelime birden fazlaysa ve kelimelerin yanyana aranması isteniyorsa kelimelerin iki tırnak arasına alınması yeterlidir. “Windows Vista” gibi.

•( * ) ya da ( ? ): Tam olarak hatırlanmayan bir kelimenin devamının bulunmasını ya da onunla bağlantılı kelimelerin bulunmasını sağlar.
•( - ): Arama sonucunda istenmeyen bir kelime varsa arama sonucundan o kelimeyi çıkartmak için kullanılır: Windows–Vista
•filetype: Dosya uzantılarına göre arama yapılan bu komutla, arama kriterini içeren bilgilere ait dokümanlara ulaşabilir. Örneğin: [filetype: pdf ‘MacOS X’] yazıldığında MacOS X kelimesinin geçtiği 11.700 adet .pdf dosyasına ulaşılabilir.
•allintitle: Bu komut, arama kriterinde yer alan kelimelerin tamamının, İnternet tarayıcısının başlık çubuğunda yer almasını şart koşar. Örnek olarak, [allintitle:’Flash Movies’] şeklindeki arama kriterinin sonucu olarak, Web sayfasının başlık bilgisi üzerinde "Flash Movies" kelimeleri geçen sayfalar listelenir.

•intitle: "allintitle" komutundan farklı olarak, ilk arama kriterini başlık satırında aranır, diğer kelimeler ise metin içerisinde kontrol edilir.

•allinurl: Bu operatör, arama kriterine ait kelimeleri İnternet adres satırındaki kelimeler içerisinde arar.

•inurl: İlk arama kriterini adres satırında arar.

•cache: Listelenen Web sayfalarına ait sunuculara ulaşılamadığı durumlarda, "cache" operatörü kullanılarak ilgili sayfaya arama motorunun daha önce indekslediği bilgiler üzerinden ulaşılabilir.

•site: Bu operatör kullanılarak herhangi bir Web sitesi içerisinde arama yapabilir. Örneğin: [site:www.macline.com.tr Adobe] kriteri girildiğinde, "Macline" Web sitesi içerisinde "Adobe" kelimesi geçen sayfalara ulaşılabilir.

•Link: Bu komut kullanılarak herhangi bir Web sitesine hangi sayfalardan link verildiği öğrenilebilir.
Bu operatörler tek başlarına kullanılabildiği gibi, bir arada da kullanılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse:
[intitle:Fiyat Listesi filetype: pdf]
[intitleVD Video filetype: pdf]
[site:edu intitle:science]


Kaynak Site : http://www.halilsunter.com/category/Arama-Stratejisi-Olusturma.aspx

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)