-->
 • XML Web Servislerinde Ön Bellekleme

  Şöyle bir XMLWebServis yazdımızı Düşünelim

  Online Ticaret Sitemizdeki Sipariş Datasını DataSet Olarak Getiren;

  [WebMethod(Description = "Sipariş Bilgisini Getirir",MessageName="SiparisGetir")]
  public DataSet GetOrdersByIDy(DateTime startDate,DateTime endDate)
  {
  using (SqlConnection con = new SqlConnection("data source=SERVERIP;database=e-commerce;integrated security=true"))
  {
  SqlCommand cmd=new SqlCommand("Select * From Orders Where orderID=@orderID",con);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@startDate",startDate);
  cmd.Parameters.AddWithValue("@endDate",endDate);
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
  DataSet ds = new DataSet();
  da.Fill(ds);
  return ds;
  }
  }

  Bu şekilde bir sipariş bilgisi WebServis den her çekildiğinde veri tabanına sorgu tekrardan gönderilip sorgu sonucu dönen data DataSet e doldurulup gönderilecektir.Bu da uygulamamıza belli bir yük getirir.

  Bu WebServis Metodumuzu ÖnBellek ile çalışır duruma getirmek istersek.

  "[WebMethod(Description = "Sipariş Bilgisini Getirir",MessageName="SiparisGetir",
  CacheDuration = 300)]"
  metodumuzun üzerine yukarıdali ifadeyi ekler isek yain "CacheDuration = 300" kısmını
  istemciden bir talep geldiğinde data 300 saniye önbellekte tutulacaktır.Aynı Zaman aralığındaki data tekrar istenir ise o data tekrar oluşturulmayacak önbellkten gönderilecektir.Parametre Olarak verilen her zaman aralığı için önbellekte 300 saniye yani 5 dakika o data tutulur ve bu şekilde tekrar o kadar sipariş bilgisi veri tabanından çekilmek zorunda kalınmaz..
  Mesela sitenizden entegrasyon ve benzeri bir amaç ile bir çok yerden sipariş datası çekiliyor ise bu bir avantaj olabilir...
 • You might also like