-->
 • Basit SQL HATALARI

  HATA 1 :
  "error 602:could not find row in sysindexes for database ID 11,object ID 1,index ID 1 Run DBCC CHECKTABLE on sysindexes."
  Bu hata Sql server 2000 veri tabanınızı alıp 2005 e iliştirdikten sonra tekrar alıp sql server 2000 veri tabanınıza geri attach etmeye çalıştığınızda karşınıza çıkabilir.
  Çözüm Yoktur.Çünkü artık Sql server 2005 e attach ettiğiniz veri tabanınız 2000 formatına uygun değildir.

  Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list.
  Açıklama : Muhtemelen böyle bir hata ile karşılaştığınızda örneğin veri tabanına bir kayıt ekliyorsanız ;parametleri eksik yada yanlış vermiş olanbilirsiniz.
  yani
  string cmd="INSERT INTO Kitap(Adi,Yazar,Sayfa) VALUES(TextBox1,TextBox2.Text,TextBoxt3.Text)"
  Bu insert into Komutunda TextBox1 ile gösterilen Alan da hata alınabilir.Çnkü .Text denmemiş.
  yada
  string cmd="INSERT INTO Kitap(Adi,Yazar,Sayfa) VALUES(@Adi,@Yazar,@Sayfa)"
  Şeklinde bir komut da values kısmında belirtilen parametlerden bir tanesini eksik yazarsanız böyle bir hata alabilirsiniz.


  HATA 2 :
  A query parameter cannot be of type 'System.Object'.
  Açıklama : Bu hata alındığında muhtemelen Sql de bir kayıt eklerken verdiğiniz parametrelerden bir tanesi null değer içeriyordur.
  Çözüm :Null gelen değeri bulup düzeltmek yeterli olucaktır.
 • You might also like