17 Kasım 2009 Salı

Enum İçindeki Verileri Foreach ile alma

//Örneğin bir Öğrenci işleri programı için Giriş yapılacak tipleri tanımlamak ve tek bir yerden yönetmek istiyoruz..

//bunun için önce bir enum içersinde bu tipleri tanımlıyoruz..

Public Enum GirisTipi
{ Ogrenci , Ogretmen, Mudur }


//Programımıza başlıyoruz(c# Console Application)

static void Main(string[] args)
{
//Enum içerisinde ki verileri almak için foreach döngüsüne sokuyoruz..
foreach (string gt in Enum.GetValues(typeof(GirisTipi)))
{
//ekrana yazdırma
Console.WriteLine("Tanımlı tiplerimiz : {0} ", gt);

}}
kullanıcı giriş tiplerini elde etmiş olduk...