-->
 • Enum İçindeki Verileri Foreach ile alma

  //Örneğin bir Öğrenci işleri programı için Giriş yapılacak tipleri tanımlamak ve tek bir yerden yönetmek istiyoruz..

  //bunun için önce bir enum içersinde bu tipleri tanımlıyoruz..

  Public Enum GirisTipi
  { Ogrenci , Ogretmen, Mudur }


  //Programımıza başlıyoruz(c# Console Application)

  static void Main(string[] args)
  {
  //Enum içerisinde ki verileri almak için foreach döngüsüne sokuyoruz..
  foreach (string gt in Enum.GetValues(typeof(GirisTipi)))
  {
  //ekrana yazdırma
  Console.WriteLine("Tanımlı tiplerimiz : {0} ", gt);

  }}
  kullanıcı giriş tiplerini elde etmiş olduk...
 • You might also like