Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Kasım, 2009 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Enum İçindeki Verileri Foreach ile alma

//Örneğin bir Öğrenci işleri programı için Giriş yapılacak tipleri tanımlamak ve tek bir yerden yönetmek istiyoruz.. //bunun için önce bir enum içersinde bu tipleri tanımlıyoruz.. Public Enum GirisTipi { Ogrenci , Ogretmen, Mudur } //Programımıza başlıyoruz(c# Console Application) static void Main(string[] args) { //Enum içerisinde ki verileri almak için foreach döngüsüne sokuyoruz.. foreach (string gt in Enum.GetValues(typeof(GirisTipi))) { //ekrana yazdırma Console.WriteLine("Tanımlı tiplerimiz : {0} ", gt); }} kullanıcı giriş tiplerini elde etmiş olduk...