-->
 • Linq to Sql ile veri çekme

  önce projemizde bir Linq to Sql objesi oluşturuyoruz(adı "Deneme" olucak)..ve içine tablomuzu atıyoruz "Product" adında ve aşşağıda ki kodları yazmaya başlıyoruz..


  DenemeDataContext context=new DenemeDataContext();
  var cek=from t in context.Products
  select t;

  önce linq to sql objemizi oluşturduk..sonrada cek adında bir deişken tanımlayıp product tablosundaki tüm sutunlardaki verileri çekmek istediğimizi söyledik..

  eğer kriter ile veri çekmek isteseydik..

  var cek=from t in context.Products
  where t.Name=="Ali"
  select t;

  şeklinde where kelimemizi ekleyebiliriz..Name sutunundaki Ali nin bilgilerini çekmiş olduk..
 • You might also like