Ana içeriğe atla

c# Sql Veri çekme

Asp.Net de c# ile Sql Veri tabanına bağlanıp veri çekme

using System
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

protected void Page_Load(object sender,EventArgs e)
{
//Bağlantı Nesnemizi Oluşturuyoruz
SqlConnection sc=new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Kitapci;Integrated Security=true");

//Bağlantımızı Açıyoruz
sc.Open();

//Sql Command Nesnemizi ve içerinde Sorgumuzu Oluşturuyoruz,
SqlCommand scom=new SqlCommand("select kitapAdi,Yazar from Kitap",sc);

//ve Sorgumuzu Çalıştırarak Sql DataReader ile okuyoruz
SqlDataReader dr=scom.ExecuteReader();

//Şimdi Bu okuyacağımız kitapAdi ve Yazar bilgilerini Tutacak bir liste oluşturalım
Dictionary kitapListesi = new Dictionary();

//while döngüsü kayıt okundukca dönücektir
while(dr.Read())
{
//Kitap adı bilgisi atanıyor
string kitapAdi = dr[kitapAdi].ToString()

//Yazar bilgisi atanıyor
string Yazar = dr[Yazar].ToString()
//Kitap adı ve yazar bilgisi bir Dictionary Listesine dolduruluyor
kitapListesi.Add(kitapAdi, Yazar);

}

//burada veri tabanımızın adı:Kitapci,tablo adı:Kitap'dır..
//umarım faydalı olmuştur
}

Bu blogdaki popüler yayınlar

Cannot resolve the collation conflict between "Turkish_CI_AS" and "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" in the equal to operation.

iki ayrı veri tabanı içindeki tablolar ile işlem yapılmak istendiğinde eğer dil sorunu çıkıyor ise sorgumuzun sonuna 'COLLATE TURKISH_CI_AS' sözcüğünü ekleyerek sorunu çözebiliriz.Örnek : SELECT * FROM veritabani1.dbo.URUN u1 INNER JOIN veritabani2.dbo.URUNLER u2 ON u1.kod = u2.kod COLLATE TURKISH_CI_AS umarım faydalı olmuştur.

IEnumerable ile List Arasındaki Farklar

Sık kullandığımız iki tip olan IEnumerable ve List tipleri ile ilgili sürekli kullanılmasına rağmen farkının çok bilinmediğini düşünerek bu konuda kısa bir yazı yazmak istedim. Bakalım aralarında farklar nelermiş. IEnumerable bir interface iken, List yine IEnumerable sınıftan türeyen somut ( concrete) bir sınıftır. Arasındaki Farklar :  IEnumerable  - List e göre iteration çok daha hızlıdır. Performans için kullanılabilir.  - Read Only bir tip olduğu için Add, Remove gibi işlemler yapılamaz, IEnumerable ile sadece iteration, sort, filter gibi işlemler yapılabilir.  - Soyut bir class olduğu için istenen tipe somutlaştırılabilir.  - yield tipi ile birlikte kullanılabilir.(Promise veri döndürme,state-machine liste kullanımı)  - Linq sorguları veri tabanı sorgularınızın cevaplarınızı IEnumerable olarak döndürür, bu size siz ilgili IEnumerable list i iterate edene kadar ilgili sorguyu çalıştırmama performansı verir, böylece ilgili listeyi kullanmaya ihtiyacınız olmadığı bir durumda yada k

Netsis : "SQL : Select Sube_Kodu,MeRKEZMI,ISLETME_KODU FROM TBLSUBELER WITH (NOLOCK) Where Sube_Kodu = 0 " Login failed for user 'sa'.(NetsisM Hatası

Bu hatayı alıyorsanız muhtemelen Nesis in netopenx bileşenini kullanırken kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturyorsunuzdur ve veri tabanı kullanıcı adı ve şifre kısmında hatalı parametre göndermişsinizdir. Netsis netopenx 3.0 sürümünden sonra kernel nesnesi ile yeni şirket oluşturuken bu kısıma VeriTabanı kullanıcı adına standart olarak "TEMELSET" yazmak gerekiyor ve şifre kısmınıda boş bırakmak gerekiyor.Netsis kendi içinden bu şifreyi alıp dolduruyor. Umarım Faydalı olmuştur. :)